Kuva: Eurooppatiedotus
Uutinen 13.9.2019

Brexit-niksit: muistilista Suomessa asuville briteille

Suomen ja EU:n tavoitteena brexit-neuvotteluissa on erosopimus, joka varmistaa Iso-Britannian hallitun eron unionista. Mikäli neuvoteltu sopimus ei astu voimaan, päädytään sopimuksettomaan eroon. Sopimukseton brexit on mahdollinen ja siihen on hyvä varautua jo etukäteen. Tämä tarkoittaisi sitä, että EU:n perussopimusten ja EU-lainsäädännön soveltaminen Britanniaan lakkaa välittömästi.

Sopimuksettomasta erosta seuraa muutoksia niin Britanniassa asuville suomalaisille kuin Suomessa asuville Briteille. Tässä artikkelissa annamme esimerkkejä sopimuksettoman eron vaikutuksista ja kerromme miten Suomessa asuvien Brittien kannattaa varautua siihen.

Britanniassa myönnetty ajokortti hyväksytään Suomessa turisteina oleskelevilta normaalisti, mutta Suomessa vakinaisesti asuvien Britannian kansalaisten tulee vaihtaa Britanniassa myönnetty kortti suomalaiseen korttiin.

”Olemme asuneet britti-aviomieheni kanssa suomessa jo pari vuotta. Eihän meidän täydy tehdä mitään erityistä brexitin vuoksi – vai täytyykö?”

”Kaikkien Suomessa asuvien Britannian kansalaisten on hyvä varmistaa muutama asia ennen Britannian mahdollista eropäivää EU:sta”, toteaa johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen sisäministeriöstä. Kolme tärkeintä muistettavaa asiaa ovat:

  • Suomessa asuvien Britannian kansalaisten tulee varmistaa, että he ovat rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa ennen eropäivää. Näin he voivat jatkaa oleskeluaan, asumistaan, työntekoaan ja opiskeluaan sekä sosiaaliturvaan liittyviä etuuksiaan sopimuksettoman eron jälkeen vuoden 2020 loppuun saakka. Lisätietoa löytyy maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.
  • Rekisteröinnin lisäksi Britannian kansalaisen on hyvä varmistaa lähimmästä maistraatista, että hänen kotikuntansa on merkitty väestötietojärjestelmään. Niillä, joilla on kotikunta Suomessa, on oikeus kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
  • Britanniassa myönnetty ajokortti hyväksytään Suomessa turisteina oleskelevilta normaalisti, mutta Suomessa vakinaisesti asuvien Britannian kansalaisten tulee vaihtaa Britanniassa myönnetty kortti suomalaiseen korttiin. Henkilöauton tai moottoripyörän ajokortin vaihtaminen tulee tehdä kahden vuoden sisällä vakinaisen Suomessa asumisen alkamisesta, mutta kuitenkin aina ennen ajokortin voimassaoloajan päättymistä. Jos vaihdettavan ajokortin voimassaoloaika on päättynyt tai henkilö on asunut vakinaisesti Suomessa yli kaksi vuotta, tulee suorittaa myös kuljettajantutkinto (teoria- ja ajokoe). Kuljettajantutkinto tarvitaan aina myös kuorma- ja linja-autojen ajokortteja vaihtavalta. Tästä lisätietoa antaa liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Suomessa opiskelevien Britannian kansalaisten EU-lainsäädännön perusteella maksettu opintotuki lakkaa sopimuksettoman eron myötä.

”Olen Suomessa asuva britti ja opiskelen suomalaisessa yliopistossa. Olen rekisteröitynyt oleskeluoikeuteni ja ajokorttikin on vaihdettu. Eli tämä brexit ei enää oikeastaan koske mua – vai kuinka?”

”On myös opiskeluun liittyviä asioita, jotka Suomessa asuvien Britannian kansalaisten on hyvä tiedostaa. Varautuminen kannattaa tässäkin asiassa”, sanoo EU-koordinaattori Henrik Ruso opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

  • Sopimuksettoman eron myötä Britannian kansalaisten vapaa liikkuvuus EU-alueella päättyy.
  • Suomessa opiskelevien Britannian kansalaisten EU-lainsäädännön perusteella maksettu opintotuki lakkaa sopimuksettoman eron myötä.
  • Sopimuksettomaan eroon päädyttäessä Britannian kansalaisilta peritään jatkossa Suomessa lukuvuosimaksuja korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa.
  • Lisätietoja löydät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta.

”Olen Suomessa asuva britti ja opintojeni lomassa teen myös osa-aikatöitä pelifirmassa koodarina. Mites tää työnteko ja brexit liittyy toisiinsa?”

  • Työnantaja voi varmistua Britannian kansalaisen työnteko-oikeudesta pyytämällä työntekijältä selvityksen oleskeluoikeuden rekisteröinnistä, mikäli kyseessä on jo ennen eropäivää maassa oleskeleva Britannian kansalainen. Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätietoa varautumisesta mahdolliseen sopimuksettomaan brexitiin: https://vnk.fi/tietoa-brexitista/sopimukseton-ero