Bild:
Nyheter 30.10.2019

Ny utgåva av EU-basfakta – en pålitlig källa för EU-information

Utrikesministeriets Europainformation gav ut en ny utgåva av EU-basfakta på bokmässan i Helsingfors den 24 oktober. I boken som skrivits av Heli Satuli ingår omfattande basfakta om EU:s verksamhet, men den lyfter också fram aktuella frågor och de hetaste samtalsämnena från klimatförändringen till brexit. Boken ger en inblick i EU:s strukturer och genom talrika intervjuer beskriver den också verksamheten bakom EU-politikens kulisser, Europaparlamentarikernas och tjänstemännens vardag samt till exempel en vanlig arbetsdag för chefsförhandlaren i klimatfrågor.

Boken har redigerats av Reetta Purontakanen, som är informatör vid utrikesministeriets kommunikationsenhet. Hon säger att målet var en bok med ett fräscht utseende och tydligt innehåll som såväl nybörjare som EU-experter kan använda som en pålitlig källa för EU-information. EU-basfakta kan beställas kostnadsfritt som en tryckt bok eller läsas elektroniskt.

EU-perusteoksen voi lukea niin painettuna kuin sähköisenäkin versiona.
EU-basfakta kan beställas kostnadsfritt som en tryckt bok eller läsas elektroniskt.

Stark betoning på klimatfrågor

Boken är indelad i sex huvudkapitel som behandlar EU:s historia, framtid och dagliga verksamhet samt EU:s förhållande till världen, ekonomin och medborgarna. Boken har en stark betoning på klimatfrågor. Enligt Satuli är det EU:s högsta prioritet under de närmaste åren att leda unionen in på en koldioxidneutral bana på ett sätt som är både socialt och ekonomiskt hållbart.

Boken är skriven på ett sätt som gör det lättare för läsaren att förstå även stora teman, såsom kampen mot klimatförändringen eller handelspolitiken. ”Vi journalister har alltid haft till uppgift att filtrera det väsentliga i den kakofoniska informationsströmmen, beskriva svåra ärenden på ett lättbegripligt sätt och lyfta fram olika synvinklar. Med andra ord hjälpa människor att förstå varför världen är som den är”, konstaterar redaktören Heli Satuli.

Satuli är journalist och hon har specialiserat sig på EU- och ekonomifrågor. Just nu arbetar hon för den digitala publikationen MustRead och är deras korrespondent i Bryssel. Tidigare har hon arbetat som journalist och korrespondent vid flera tidningar. Dessutom har hon bland annat arbetat som specialmedarbetare i Europaparlamentet och som kommunikationschef för arbetsgivarorganisationen inom turism- och restaurangbranschen.

Boken bygger på en lång tradition

Den första versionen av EU-basfakta utkom redan 1993 före Finlands EU-medlemskap. Sedan dess har boken uppdaterats flera gånger, senast 2014. Folkomröstningen om Finlands EU-medlemskap förrättades redan för 25 år sedan, men behovet av lättbegriplig information om unionens verksamhet har inte minskat.

Under Finlands EU-ordförandeskap har aktuella EU-frågor diskuterats mycket, men utan basfakta om kommissionen, ministerrådet eller EU:s ekonomi kan det vara svårt att följa debatten.

Heli Satuli
”I en tid av desinformation finns det allt större behov av pålitlig, faktabaserad journalistik”, påpekar Heli Satuli.

Enligt Satuli var det intressant att bekanta sig med vardagen för finländare som arbetar vid EU-institutionerna och bakgrunden till Finlands medlemskap i EU: ”Berättelsen bakom Finlands EU-medlemskap var full av överraskande vändningar!”

Du kan beställa boken gratis från vår publikationstjänst.

EU-basfakta ges ut även på svenska i början av nästa år. En dynamisk elektronisk version av boken publiceras senare.