Bild: Nina Kaverinen
Nyheter 27.1.2020

Konsument Europa – kostnadsfri hjälp och rådgivning till konsumenter i EU

Vad ska du göra när ett fynd på nätet visar sig vara en beställningsfälla? Eller när ditt flyg till Europa är försenat i timmar?

I EU-länderna, Norge och Island hjälper de europeiska konsumentkontoren konsumenter i frågor som gäller handel över gränserna. Kontoren ger råd i frågor som gäller beställning, betalning och returnering av produkter och i andra problemsituationer inom konsumenthandeln. Det finns ett europeiskt konsumentcentrum i varje EU-land samt Norge och Island. I Finland är Konsument Europa en del av Konkurrens- och konsumentverket.

I enskilda fall som gäller handel över gränserna kan Konsument Europa också hjälpa med att avgöra ett tvistemål genom förlikning. Medling erbjuds när du har handlat inom EU.

De europeiska konsumentkontoren har funnits i 15 år

Europeiska kommissionen inrättade nätverket av europeiska konsumentcentrum (European Consumer Centres Network, EEC-Net) 2005. Syftet var att hjälpa EU-konsumenter i den gränsöverskridande handeln på den inre marknaden och att öka konsumenternas förtroende för den inre marknaden genom att sprida information om konsumentskyddet och passagerares rättigheter i EU.

Också i Finland inledde Konsument Europa sin verksamhet 2005, som en del av det dåvarande Konsumentverket. Konsument Europa har numera sitt kontor i samband med Konkurrens- och konsumentverket Sörnäs i Helsingfors och har ett nära samarbete med konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen.

Problem med e-handel och flygresor toppar klagomålen

I Finland kontaktas Konsument Europa drygt 3 000 gånger per år, i huvudsak av finländska konsumenter som har problem med ett företag i ett annat EU-land, i Norge eller på Island. Hela ECC-nätverket svarar årligen på över 100 000 förfrågningar.

Milla Lahtinen arbetar vid Konsument Europa i Finland i Sörnäs. Bild: Konkurrens- och konsumentverket
Milla Lahtinen arbetar vid Konsument Europa i Finland i Sörnäs. Bild: Konkurrens- och konsumentverket

”Den mest typiska kontakten till oss handlar om webbinköp. Vi ger råd bland annat i situationer där produkten inte har anlänt, pengarna har debiterats och konsumenten inte längre får kontakt med säljaren eller återbetalningen inte har gjorts inom utsatt tid”, berättar gruppchef Milla Lahtinen från Konsument Europa i Finland.

Även så kallade beställningsfällor sysselsätter centrumet. Beställningsfällorna är ”otroliga” erbjudanden där konsumenterna erbjuds något för en liten slant, men samtidigt vilseleds så att de förbinder sig till en längre beställning. Sedan börjar försäljaren regelbundet fakturera större eller mindre belopp från konsumentens kreditkort.

Vid sidan av näthandeln är flygresor en annan sektor som ger upphov till många frågor. ”Vi ger konsumenterna råd, särskilt när det gäller att ansöka om standardersättning för försenade och inställda flygningar, och informerar dem om flygpassagerares rättigheter i EU.”

Konsument Europa ger råd bl.a. i problemsituationer inom e-handeln i EU. Bild: Tussitaikurit
Konsument Europa ger råd bl.a. i problemsituationer inom e-handeln i EU. Bild: Tussitaikurit

Brexits inverkan på konsumentskyddet

Storbritanniens utträde ur EU verkar inte ha några direkta konsekvenser för konsumentskyddet ännu i början av 2020. Längden på den övergångsperiod som avtalas och brexitavtalets innehåll inverkar bland annat på hur och på vilka punkter konsumentskyddet vid köp på nätet kan ändras för Storbritanniens del.

”Jag tror att Storbritannien även i fortsättningen vill garantera EU-konsumenterna ett liknande skydd som det nuvarande, till exempel när det gäller rätten att annullera inköp på nätet. Men det kan naturligtvis också uppstå skillnader, och vi återkommer till dem senast mot slutet av övergångsperioden. Även andra omständigheter än konsumentskyddet inverkar på e-handel och till exempel frågor som gäller tull och beskattning kommer i sinom tid att beaktas också i fråga näthandel med Storbritannien.”

ECC-nätverket lever nu i spänning över de brittiska kollegernas öde. Det är nämligen fortfarande delvis öppet hur länge Konsument Europa i Storbritannien (ECC UK) kan fortsätta sitt arbete.

”Vi behandlar finländska konsumenters klagomål som gäller brittiska företag i samarbete med Konsument Europa i Storbritannien, så frågan är av betydelse också för de finländska konsumenterna. Tills vidare är ECC UK med i bilden, men även snabba förändringar är möjliga”, betonar Lahtinen.