Bild:
Nyheter 10.2.2020

Brexit-tips 2.0: Att resa till Storbritannien

Den 1 februari 2020 lämnade Storbritannien och Nordirland EU och ett utträdesavtal trädde i kraft. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Samtidigt inleds en övergångsperiod, som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt gällande EU-bestämmelser.

”Jag ska resa till Storbritannien i juni. Har det skett förändringar i reglerna för resande efter brexit?”

Utträdesavtalet garanterar att EU:s principer om fri rörlighet gäller under hela övergångsperioden. Med andra ord kan EU-medborgare och brittiska medborgare resa och vistas i EU och Storbritannien som vanligt under övergångsperioden. EU-medborgare behöver inte visum för att resa till Storbritannien och Nordirland. Här kan du läsa mer om Storbritanniens inresebestämmelser, t.ex. om vilka resedokument som godkänns.

Under övergångsperioden kan du också ta med dig varor från Storbritannien för eget bruk, precis som förr. Regleringen av roamingavgifter gäller också Storbritannien under hela övergångsperioden.

Efter övergångsperiodens slut upphör EU-medborgarnas fria rörlighet till Storbritannien och det införs begränsningar i EU-medborgares inresa och rättigheter.

Som det nu ser ut kommer finska medborgare efter övergångsperioden att kunna resa till Storbritannien utan visum för kortare vistelser (90 dagar inom en period på 180 dagar).