Bild:
Nyheter 23.7.2020

Kemikaliesäkerheten syns i företagens vardag och kommer konsumenten in på huden

EU:s program för grön utveckling, kallad en europeisk grön giv, offentliggjordes i slutet av 2019. Åtgärdsprogrammets uppgift är att lösa klimat- och miljöproblem. Vissa kemikalier utgör en stor risk för såväl miljön som människan. Att reducera miljö- och hälsoriskerna orsakade av kemikalier är en viktig del av den europeiska gröna given.

En europeisk grön giv är ett mycket omfattande paket som innehåller en mängd åtgärder inom olika sektorer, till exempel energiområdet och jordbruket. Det ingår även åtgärder som gäller kemikalier. Ett centralt mål är att utveckla hållbara och trygga alternativ till skadliga kemikalier. För Finland är särskilt de åtgärder viktiga som främjar mindre kemikaliebelastning i vattendrag, trygg återanvändning av olika material och cirkulär ekonomi.

”Alla material består av kemikalier. Om vi vill främja en effektivare cirkulär ekonomi måste vi veta vilka kemikalier olika material innehåller, så att vi kan använda dem på ett tryggt sätt”, säger Jukka Malm som är vice generaldirektör för Europeiska kemikaliemyndigheten, som är placerad i Helsingfors.

Ett av de centrala målen i kemikaliestrategin är att utveckla hållbara och trygga alternativ till skadliga kemikalier. Bild: Europeiska kemikaliemyndigheten
Ett av de centrala målen i kemikaliestrategin är att utveckla hållbara och trygga alternativ till skadliga kemikalier. Bild: Europeiska kemikaliemyndigheten

Kemikaliestrategi visar vägen mot en giftfri miljö

”Den europeiska gröna given innehåller en separat kemikaliestrategi för hållbar utveckling, som Europeiska kommissionen arbetar med just nu och ska offentliggöra på hösten. Målet är att minska riskerna som har att göra med framställningen och användningen av kemikalier”, säger Malm.

Kemikaliestrategins mål är att främja utvecklandet av trygga och hållbara alternativ. Kommissionen granskar hur forskningsdata och den information som produceras av EU:s byråer kan utnyttjas bättre. EU:s lagstiftning borde kunna reagera snabbt på nya forskningsdata om riskerna med farliga kemikalier i produkter och även på kombinationseffekter.

Information om tryggare användning av kemikalier

”ECHA är ett informationscenter för hållbar hantering av kemikalier där vi arbetar för en trygg användning av kemikalier. Vi har världens största databas över olika kemikalier och deras egenskaper, och arbetar för att användningen av de mest skadliga kemikalierna ska begränsas”, berättar Malm.

”I slutet av 2020 offentliggör vi en ny databas där företag ska anmäla produkter som innehåller vissa skadliga ämnen. Databasens syfte är att öka kunskapen om farliga kemikalier i produkter och arbeta för att de ska ersättas av tryggare alternativ. Det stöder en hållbarare cirkulär ekonomi. Aktörer inom avfallsbranschen kan utnyttja databasens material för tryggare sortering och återvinning. Också konsumenterna kan i framtiden använda databasen för att finna information om farliga kemikalier i produkter.”

Ökad reglering påverkar företagens förutsättningar

Jukka Malm konstaterar att EU:s kemikaliepolitik direkt påverkar företag som tillverkar, importerar eller använder kemikalier. Producenter och importörer måste registrera kemikalier i ECHA:s databas och hela tiden de till att uppgifterna om trygg användning är aktuell. Också företag som är nedströmsanvändare har skyldigheter.  Sådana företag finns i praktiken inom alla industriområden.

”När användningen av de farligaste kemikalierna begränsas eller kräver tillstånd, öppnar det dörrar för innovativa företag att utveckla nya, tryggare ämnen och användningssätt. Till exempel ECHA:s förslag till begräsning av mikroplaster som tillsätts till produkter kommer snart att tas upp i Europeiska kommissionen. Plastgranulat som används på fotbollsplaner tillverkas av bildäck som mals sönder, och det kan under vissa omständigheter ha skadlig inverkan på miljön och på hälsan. I stället för bildäck kan man använda andra material. Det skapar en marknad för nya biologiskt nedbrytningsbara produkter. I Finland finns det till exempel en producent som tillverkar biologiskt nedbrytningsbart granulat som kan ersätta materialet på sportplaner.”

Kemiindustrin kommer in på huden

Regleringen av kemikalier rör inte bara företagen. Kemikalier finns över allt och därför har de långtgående effekter. Det är också en viktig fråga för den enskilda konsumenten. Det upplevs nu att det finns behov av miljöskyddslagstiftning på EU-nivå för att skydda människors hälsa.

Kemikalier finns överallt och därför är också effekterna långtgående. Tack vare EU-blomman kan konsumenter välja produkter som har EU:s gemensamma miljömärkning. Bild: EU Ecolabel
Kemikalier finns överallt och därför är också effekterna långtgående. Tack vare EU-blomman kan konsumenter välja produkter som har EU:s gemensamma miljömärkning. Bild: EU Ecolabel

Jukka Malm betonar att kemiindustrin påverkar konsumenterna direkt: ”Ju mer vi vet om kemikalier desto effektivare kan vi reglera de ämnen som konsumenter utsätts för.”

”Till exempel för att använda ftalater, som gör plast mjukt, i produkter som riktas till konsumenter behövs ett särskilt EU-tillstånd, och användningen av dessa är också annars kraftigt begränsad inom EU.Ett annat exempel är ”evighetskemikalierna”, de farliga PFAS-ämnena som använts i kläder, stekpannor och kosmetika på grund av att de avstöter vatten, fetter och smuts.”

ECHA har också nyligen berett förslag till lagstiftning som ökar säkerheten i de ämnen som används för tatueringar. Så kommer EU:s kemikaliesäkerhet direkt in på konsumenternas hud.

Konsumenterna kan också själva minska miljö- och hälsorisker på grund av kemikalier.

”Konsument- och miljöorganisationer har konkreta tips på detta. Också ECHA har en webbplats riktad till konsumenter. Konsumenterna bör vara medvetna om skadliga kemikalier och skaffa information om dem från pålitliga källor, sätta sig grundligt in i påskrifter på förpackningar, följa bruksanvisningar, bevara farliga ämnen oåtkomligt för barn och gärna välja produkter som har EU:s miljömärke.”