Bild:
Aktuellt 29.3.2022

Anställd vid EU – Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska unionen har över 40 000 anställda, och drygt tusen av dem är finländare. En av dem arbetar vid Kemikaliemyndigheten ECHA, men bara ett tag till. Vice generaldirektör Jukka Malm var med och inrättade en ny EU-myndighet i Finland. Vi ställde honom några frågor om hur det har känts att arbeta vid den decentraliserade EU-myndigheten och med kemikalielagstiftningen.

Hur kom det sig att du började jobba vid Europeiska kemikaliemyndigheten?

Jag har nästan hela min tid i arbetslivet sysslat med kemikalielagstiftning. Före Kemikaliemyndigheten jobbade jag  vid Finlands miljöcentral och några år också vid miljöministeriet.

Kemikaliemyndigheten som inrättades 2007 var en del av den omfattande omorganiseringen av EU:s kemikaliemyndighet. Att jag fick delta i det arbetet var en enorm professionell utmaning och en möjlighet att utveckla mig. Detta gällde både myndighetens ansvarsområde, kemikalietillsynen, och min roll som chef. Jag hade ju  också en lång erfarenhet av ledarskap innan jag övergick till ECHA.

Under Kemikaliemyndighetens första verksamhetsår representerade jag Finland i ECHA:s förvaltningsråd som medlem och ordförande. I september 2008 började jag jobba som chef för en av myndighetens avdelningar.

Jukka Malm. Foto: Europeiska kemikaliemyndigheten
Jukka Malm. Foto: Europeiska kemikaliemyndigheten

Hur kändes det att vara med och inrätta en ny EU-myndighet i Finland?

En fantastisk upplevelse. Jag var faktiskt involverad i beredningen redan när förhandlingarna om EU:s REACH-förordning, genom vilken myndigheten inrättades, ännu pågick. Finland hade ju redan i flera års strävat efter att få en EU-myndighet i landet, siktet var inställt på Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Förhandlingarna om etableringen av tio EU-myndigheter resulterade dock i att EFSA inrättades i Parma i Italien och ECHA i Helsingfors. Det finns säkert många som kommer ihåg kommentarerna på statschefsnivå om den finländska matens höga kvalitet.

Trots att den myndighet som placerades i Finland inte var EFSA, var det politiska stödet för att inrätta ECHA och starta verksamheten i Helsingfors starkt. Ganska snabbt blev det klart att Finland åtminstone inte hade förlorat i kampen. Jag arbetade då som projektchef och bistod statsrådets kansli med att samordna beredelserna i Finland. Europeiska kommissionen axlade det huvudsakliga ansvaret för inrättandet, och vårt samarbete var intensivt och resultatgivande. Senare tog kommissionen upp detta som en bra modell för att inrätta en myndighet.

I beredningsfasen var arbetet väldigt varierande. Vi arbetade med frågor som gällde till exempel att sätta i gång myndighetens verksamhet, välja lokaler och bereda informationssystem, men också att stödja den nya personalens etablering i Finland. Under de fem första åren rekryterade myndigheten cirka 100 personer per år. Största delen av dem kom från andra EU-länder. Lyckade rekryteringar var ytterst viktiga för att myndigheten kunde sköta de krävande uppdragen inom utsatt tid. Och det lyckades. I dag sysselsätter myndigheten omkring 600 högutbildade experter från olika länder i Europa. Många har flyttat till Finland med sina familjer.

ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten, ligger i Helsingfors. Foto: Lauri Rotko
ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten, ligger i Helsingfors. Foto: Lauri Rotko

Hur påverkar myndighetens verksamhet arbetet i företagen och människornas vardag?

Vårt främsta mål är att kemikalier ska användas tryggt såväl på arbetsplatserna som i konsumenternas vardag.

I EU-området har vi cirka 30 000 kemiska ämnen i industriell användning. All tillverkningsindustri, och i praktiken också all serviceverksamhet, är på ett eller annat sätt beroende av kemikalier. Vi tänker ofta att kemikalielagstiftningen endast gäller den kemiska industrin, det vill säga tillverkningen av kemikalier.  Men så är det inte, utan alla de råvaror som företagen använder, de produkter de tillverkar och de maskiner och anordningar de använder består av kemikalier.

I EU-området har vi cirka 30 000 kemiska ämnen i industriell användning.

Företagen till nytta

Vårt arbete har fördelar för företagen som lär känna till kemikaliernas farliga egenskaper och därigenom kan använda dem på ett tryggare sätt och tillverka säkrare produkter. Användningen av de allra farligaste ämnena är begränsad, och företagen är då tvungna att hitta ersättande ämnen i stället. Vi ger dock företagen möjlighet att få information om de kommande begränsningarna i god tid och på det sättet hjälper vi dem att anpassa sig till förändringarna.

Kemikalier i vardagen

Kemikalier finns också beständigt med i konsumenternas vardag. Vi uppfattar ofta till exempel tvättmedel, lösningsmedel, målarfärger och bekämpningsmedel som kemikalier, men exponeringen för kemikalier är också väldigt vanligt till exempel via textilier, elektronik och byggmaterial. Ett aktuellt exempel är förslaget att förbjuda ett flertal skadliga ämnen i tatueringsfärger. Detta är också ett exempel på att då och då ger vårt arbete upphov till en rätt aktiv och kritisk debatt och respons, i detta fall från tatueringsföretagare över hela EU.

Hur skulle du uppmuntra finländare att söka EU-jobb?

Finland är ett EU-land och EU påverkar vårt liv på otaliga sätt. EU finns inte i Bryssel utan här i Finland och i varje medlemsland. Därför är det viktigt att också finländare jobbar i EU-uppdrag och får en möjlighet att lära känna till EU och påverka dess arbetssätt. Finländarnas kompetens och pragmatism är högt uppskattade, och de kan också hjälpa till att uppnå resultat på personlig nivå. Att ha arbetat med EU-uppdrag har på många sätt varit en berikande upplevelse inom min arbetskarriär, såväl när det gäller arbetets innehåll som arbetsgemenskapen.

Det finns många sätt att leta karriärmöjligheter i EU. Utöver de stora uttagningsproven, kan du leta vidare i EU-karriären stegvis till exempel via en praktikperiod. ECHA har också praktikantplatser för nyutexaminerade, läs gärna mera om dem på vår webbplats. Lika viktigt som det är att få finländare in på en karriär inom EU är det att jobba med både EU-uppdrag och uppdrag på nationell nivå:  i EU måste man förstå verkligheten i medlemsländerna och tvärtom.

Finland är ett EU-land och EU påverkar vårt liv på otaliga sätt. EU finns inte i Bryssel utan här i Finland och i varje medlemsland.

Vad återstår för dig ännu att göra innan du slutar?

Det dagliga chefsarbetet fortsätter på samma sätt som hittills samtidigt som min efterträdare håller på att ta över mina arbetsuppgifter. Utöver detta ska jag aktivt även under de sista arbetsveckorna delta i arbetet med att förbereda ECHA för uppdateringen av EU:s nästa kemikaliestrategi. Den nya strategin är en del av den europeiska gröna given, och att införa den påverkar också ECHA:s framtida roll och uppgifter.

 Vad är dina planer för pensionstiden?

Jag har inte några stora planer, snarare många små. Jag gillar att röra mig i naturen och har blivit något av en fågelbongare på äldre dagar. Samtidigt studerar jag fotografi i hobbysyfte. Arbetsdagarna är ännu så pass intensiva att jag inte hunnit planera framtiden mer än så.