Bild:
Nyheter 12.8.2020

Europainformationens material sporrar till studier om EU

Europainformationen erbjuder Lärare och studerande olika typer av informationsmaterial om EU. Materialet är tänkt att stödja undervisningen och inlärningen. Allt material är gratis och fritt tillgängligt. För lärare ordnas dessutom varje år seminarier om EU. Som nyhet i vårt urval finns nu också ett EU-spel som kan spelas på webben.

ALLA VÅRA PUBLIKATIONER finns tillgängliga i pdf-format och en del också som e-böcker. I vårt urval finns bland annat det digra informationspaketet EU-basfakta, som lämpar sig väl t.ex. för gymnasiets Europakurs eller till exempel för att förbereda sig på studentskrivningarna. Europakartan och bokmärket har man glädje av och kan använda redan i lågstadierna.

I VÅRT URVAL finns bland annat

  • En karta över Europa
  • Bokmärken som man kan använda för att repetera t.ex. EU-ländernas flaggor och huvudstäder
  • EU-basfakta, ett omfattande informationspaket om EU och dess verksamhet
  • Övriga böcker och broschyrer som kan användas för studier

DU KAN BESTÄLLA produkterna gratis via vår publikationstjänst .

Bilden visar en karta över Europa

EU-SPELEN FÖR SPELAREN på en resa med Jusu och Emma

I EUROPAINFORMATIONENS EU-SPEL hjälper spelaren de två vännerna Jusu och Emma att lära sig mera om EU inför sin resa till Europaparlamentet i Bryssel. Syftet med spelen är att lyfta fram grundläggande information om Europeiska unionens verksamhet på ett roligt och inkluderande sätt. Spelen har genomförts på det finländska utbildningsteknologiföretaget Seppo.io:s plattform, och skolor kan använda dem avgiftsfritt. Spelen lämpar sig bäst för studerande på andra stadiet eller i högstadiet.

DET FINNS TVÅ versioner av EU-spelet. Båda spelen finns tillgängliga på finska och svenska.  Spelet som är avsett för undervisning publiceras i höst 2020.

EU-spelet

 

Lärarnas EU-fortbildning fortsätter

I samarbete med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f., Europaparlamentets informationskontor i Finland och Utrikespolitiska institutet ordnas även denna höst pedagogisk fortbildning för LÄRARE I HISTORIA OCH SAMHÄLLSLÄRA. På FLHS r.f:s webbplats hittar du mera information.

EUROPAINFORMATIONEN I DE sociala medierna

VI BESVARAR DINA frågor på Twitter och Facebook. I YouTube hittar du Europainformationens videor för undervisningsändamål och På Slideshare finns powerpointserier. Det lönar sig för såväl lärare som studerande att bekanta sig med våra kanaler:

  • Facebook: våra nyaste webbartiklar, evenemang och andra EU-tips
  • Twitter: vi följer med EU-nyheterna i realtid
  • YouTube: Videor med EU-teman och arktiska videor kan användas t.ex. i undervisningen
  • Instagram: Bilder och videor från verksamheten bakom kulisserna i EU
  • Flickr: bilder från våra evenemang
  • Slideshare: powerpointpresentationer från våra seminarier

 

EUROPAINFORMATIONEN ÖNSKAR ETT GOTT läsår!