Bild:
Nyheter 24.8.2020

Ny chef för Europainformationen

Sedan ingången av augusti har utrikesministeriets Europainformationsteam lotsats av den nya enhetschefen, ambassadrådet Anu Pulkkinen. Europainformationen blev samtidigt en del av utrikesministeriets enhet för aktualitetskommunikation i samband med organisationsreformen vid kommunikationsavdelningen.

Tidigare har Anu arbetat bland annat vid Finlands ambassader i Tel Aviv, Berlin och Kairo. Innan hon återvände till utrikesministeriet i Helsingfors arbetade hon vid Europeiska utrikestjänsten i Bryssel åren 2016–2019. I arbetsuppgifterna där ingick EU:s politik för de mänskliga rättigheterna och förhandlingar i anslutning till den.

Anu Pulkkinen on Eurooppatiedotuksen uusi päällikkö.
Anu Pulkkinen inledde sitt arbete som chef för Europainformationen den 1 augusti. Bild: Roope Kalliokoski

Därför tycker Anu nu att det är intressant att ansvara för informationen till allmänheten om EU-frågor.

”Jag har följt Europeiska unionen under de senaste åren både ur ett medlemsstats- och institutionsperspektiv. EU:s framtid ligger dock framför allt i händerna på EU:s medborgare, oss alla. Av denna orsak är i synnerhet den allmänna debatten och pålitlig informationsförmedling av stor betydelse.  Jag tar emot det här uppdraget med glädje. ”

En av Anus första konkreta arbetsuppgifter vid Europainformationen är att delta i Europaforum som ordnas nästa vecka. ”I Åbo erbjuds ett intressant program på hög nivå – jag uppmuntrar alla att delta i diskussionerna som man också kan delta i virtuellt! ”

Renässans i den offentliga debatten om EU?

Ville Cantell som varit enhetschef för Europainformationen i fem år flyttar inte långt utan börjar leda grannenheten, dvs. enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel. Även där står EU på agendan på många sätt. Vad minns du bäst när det gäller informationen till allmänheten om EU-frågor?

”Brexit är en sorglig sak, men efter folkomröstningen i Storbritannien anser jag att vi upplevt en renässans i den offentliga debatten om EU i Finland. Brexit visade konkret hur viktigt EU-medlemskapet är för Finland och oss finländare.  Till min glädje har jag också märkt att finländska medier under den senaste tiden har behandlat fler EU-frågor. Den mest ställda frågan hos Europainformationen genom åren är ändå” Vad kostar EU-medlemskapet oss? Jag skulle nog också önska diskussioner på ett djupare plan om EU-frågorna. Det har funnits glädjande exempel på detta under den senaste tiden”, sammanfattar Ville sina tankar.

Det har varit toppen att få vara en del av ett fantastiskt Europainformationsteam och jag vill varmt tacka alla teammedlemmar för ett utmärkt arbete. Ett stort tack också till alla samarbetspartner för ett gott samarbete. Arbetet för en tillförlitlig EU-information och en mångsidig debatt fortsätter! Bild: Leena Koskela