Bild: EU
Nyheter 2.10.2020

Europeiska rådet diskuterade Turkiet och Belarus

Statsrådets kommunikationsavdelning  2.10.2020 | Publicerad på svenska 2.10.2020 kl. 10.30
621/2020

Europeiska rådets möte inleddes torsdagen den 1 oktober med en arbetssession och arbetsmiddag. Diskussionerna gällde Belarus, situationen i Nagorno-Karabach, östra Medelhavet och EU:s förbindelser med Turkiet.

I fråga om situationen i Belarus konstaterade Europeiska rådet att presidentvalet i landet i augusti var varken fritt eller rättvist och att EU inte erkänner valresultatet. Europeiska rådet fördömde enhälligt de belarusiska myndigheternas våld och hot mot och godtyckliga gripanden och häktningar av fredliga demonstranter samt uppmanade myndigheterna att upphöra med dessa handlingar. EU stöder det belarusiska folkets demokratiska rätt att välja president genom nya, fria och rättvisa val. Europeiska rådet gav sitt stöd till införandet av sanktioner, och ärendet kommer att slutföras omedelbart.

På arbetsmiddagen diskuterade EU-ländernas ledare situationen i Nagorno-Karabach, det vill säga våldet mellan Armenien och Azerbajdzjan. Europeiska rådet stöder förhandlingar för en fredlig lösning och uttryckte sitt stöd för OSSE:s Minskgrupps insatser. EU:s höga representant uppmanades att söka metoder för att stödja insatserna.

Vid middagen behandlades även förgiftningen av Aleksej Navalnyj och Rysslands åtgärder, som förhoppningsvis kommer att leda till ett fullt samarbete med Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) så att ärendet ska kunna utredas opartiskt. EU har konstaterat att användning av kemiska vapen allvarligt strider mot internationell rätt.

Situationen i östra Medelhavet och EU:s förbindelser med Turkiet var huvudtemat för middagen. EU är beredd att utveckla sina förbindelser med Turkiet, till exempel genom att reformera tullunionen och fördjupa samarbetet i migrationsfrågor, men Europeiska rådet förde också tydligt fram EU:s vilja att försvara sina medlemsstaters intressen och rättigheter på det sätt som Turkiets åtgärder kan kräva i framtiden. EU har alla åtgärder till sitt förfogande, inklusive eventuella ytterligare sanktioner mot turkiska aktörer. Behovet av dessa åtgärder följs upp och bedöms noggrant.

På fredagen ska Europeiska rådet behandla frågor som gäller den inre marknaden, digitaliseringen och industripolitiken. Dessutom antar Europeiska rådet slutsatser om Kina.

Statsminister Sanna Marin representerar på begäran av statsminister Stefan Löfven även Sverige vid tvådagarsmötet, eftersom Löfven själv är förhindrad att delta.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli