Bild: Statsrådets kansli
Nyheter 15.10.2020

Europaministern bjuder in finländarna för att diskutera EU-politiken

Statsrådets kommunikationsavdelning  13.10.2020 | Publicerad på svenska 14.10.2020

640/2020

 

Finland har varit medlem i Europeiska unionen i ett kvartssekel – hur ter sig EU i sina medborgares ögon? Hur ska unionens framtida inriktning se ut och vilken roll ska Finland ha som en del av unionen? Gör din röst hörd om Finlands verksamhet i EU genom att delta i öppna medborgardialoger om regeringens EU-redogörelse!

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen ordnar två diskussionstillfällen för allmänheten i anslutning till beredningen av regeringens EU-redogörelse. Vem som helst kan delta i de virtuella mötena genom att skicka in sina frågor och kommentarer. Tillställningarna sänds direkt på statsrådets Youtube-kanal, där de senare kommer att vara tillgängliga som videoupptagningar. Därtill kommer videoupptagningarna att finnas på statsrådets webbplats på adressen vn.fi/live.

Den första medborgardialogen med temat ”EU:s kristålighet – mer än summan av sina olika delar” ordnas måndagen den 26 oktober kl. 14.30–16.00. Allmänhetens frågor besvaras förutom av minister Tuppurainen också av Utrikespolitiska institutets programdirektör Juha Jokela, universitetsforskaren Timo Miettinen och nationalekonomen Sixten Korkman.

Vid det andra diskussionstillfället onsdagen den 4 november kl. 9.00–10.30 får framför allt unga göra sina röster hörda. Minister Tuppurainens gäster i studion denna gång är representanter för Unga Europeer rf, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf och de yrkesstuderandes förbund SAKKI ry. Temat för diskussionen är ”Unga och EU – vad vill vi av EU i framtiden?”.

Allmänhetens frågor utgör grunden för diskussionen vid båda tillställningarna. Under diskussionens gång kan frågor och kommentarer även skickas in via Twitter under hashtaggen #EUselonteko.

Allmänheten och civilsamhällesorganisationer har också möjlighet att skicka in frågor och kommentarer på förhand via denna blankett. Dessutom kan du ställa din fråga på en kort video. Filma videon horisontellt och skicka in den via Whatsapp på numret 046 923 5090. Ange också ditt namn i meddelandet. Vi visar videorna med namn både i direktsändningarna och i de videoupptagningar som senare läggs upp på nätet. Statsrådets kansli förvarar inte videofilerna, utan raderar dem efter tillställningarna. Mer information om dataskyddet vid statsrådets kansli. Förhandsfrågor till det första diskussionstillfället tas emot fram till den 22 oktober och frågor till den andra tillställningen fram till den 2 november.

Ytterligare information: Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 0295 161 035