Bild:
Nyheter 31.10.2020

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2021

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. Syftet med understödet är att öka den allmänna kunskapen om Europeiska unionen. Ansökningstiden pågår fram till den 4 december 2020.

I budgeten för 2021 föreslås 420 000 euro för understödet. Syftet med understödet är att öka den allmänna kunskapen om Europeiska unionen. I utlysningen 2021 prioriteras

  • EU för ungdomar
  • De mänskliga rättigheterna och rättsstatsutvecklingen
  • EU:s återhämtning och hållbar utveckling – svårigheter och möjligheter efter coronapandemin
  • EU:s globala roll och yttre förbindelser

När understöden beviljas, utbetalas, används och användningen av dem övervakas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Stödet kan beviljas till finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer.

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar

Vanliga frågor om statsunderstöd för Europainformation