Bild:
Nyheter 26.1.2021

Europainformationen deltar i år för första gången i utbildningsevenemanget Educa på webben

Europainformationen deltar i utbildningsevenemanget Educa på webben med utrikesministeriets egen virtuella monter. Educa ordnas på webben den 29–30 januari. Vår mässmonter är i praktiken en webbsida där vi presenterar undervisningsmaterial som utrikesministeriet producerat. Vi förevisar det material som Europainformationen producerat särskilt för skolorna, till exempel EU-spelet 2.0 och boken EU-basfakta.

Besökarna kan diskutera med utrikesministeriets representanter i chatten.

På vanliga mässor samlar besökarna på sig böcker, kartor och affischer. I år får du beställa produkterna gratis direkt till skolan i UM:s publikationstjänst. Utöver Europainformationens material kan du också beställa utrikesministeriets undervisningsmaterial om globala utvecklingsfrågor.

I chatten kan du till exempel ställa frågor om utrikesministeriets läromedel och ge feedback om materialet och våra distributionskanaler. Vi svarar på frågor i chatten på fredag och lördag kl. 10–18.

Välkommen till Educa på webben!

Educa på webben