Bild:
Nyheter 26.2.2021

Europeiska rådets medlemmar diskuterade coronaåtgärder och EU:s förmåga att reagera på gränsöverskridande hot mot människors hälsa

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.2.2021
119/2021

Europeiska rådets medlemmar samlas till en videokonferens den 25–26 februari. Finlands representant vid mötet är statsminister Sanna Marin.

Torsdagen den 25 februari diskuterade Europeiska rådets medlemmar det aktuella coronavirusläget och EU:s förmåga att reagera på gränsöverskridande hot mot människors hälsa i framtiden. EU-ländernas stats- och regeringschefer konstaterade att produktionen av vacciner och vaccineringen måste ske i snabbare takt. Nya virusvarianter måste identifieras i ett tidigt skede och vaccinerna anpassas till de nya varianterna så snabbt som möjligt. De företag som tillverkar vacciner måste respektera de avtalsenliga tidsfristerna för leverans av vacciner.

EU-länderna har förbundit sig att påskynda tillgången till vacciner också i EU:s närområden och globalt. EU-länderna fortsätter också att samarbeta för att ta fram ett internationellt vaccinationsintyg.

Europeiska rådets medlemmar diskuterade också vad man kan lära sig av coronapandemin, så att unionen har beredskap att hantera framtida hälsoutmaningar.
Mötet fortsätter fredagen den 26 februari med frågor kring säkerhet, försvar och det södra grannskapet.

 

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli