Bild:
Nyheter 26.5.2021

EU-ländernas ledare fördömer Belarus verksamhet

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.5.2021
Pressmeddelande 332/2021

Europeiska rådet, som sammanträder till ett extra möte i Bryssel den 24–25 maj, har tydligt fördömt Belarus handlingar på söndagen. Ryanairs plan, som var på väg från Aten till Vilnius, tvingades landa i Minsk, och oppositionsaktivisten och journalisten Roman Protasevitj arresterades.

”Vi anser att Belarus agerande är högst osedvanligt och oacceptabelt. Belarus måste omedelbart frige Roman Protasevitj, hans flickvän Sofia Sapega och andra politiska fångar. Vi måste stödja det civila samhället i Belarus och stärka tron på att demokratin kommer att segra i slutändan”, sade statsminister Sanna Marin.

Europeiska rådet gav ministerrådet i uppdrag att bereda nya sanktioner så snart som möjligt. Ministerrådet ombeds också bereda ett förbud för belarusiska flygbolag att använda EU:s luftrum och flygplatser. Europeiska rådet ber Internationella civila luftfartsorganisationen att utan dröjsmål undersöka fallet och uppmanar de europeiska flygbolagen att undvika att flyga över Belarus.

Sedan Belarus senaste presidentval har EU redan infört sanktioner i tre repriser. Sanktionerna gäller såväl personer som enheter. Beredningen av ett fjärde sanktionsbeslut inleddes redan före söndagens händelser.

Europeiska rådet förde som planerat en strategisk diskussion om Ryssland. EU-ländernas ledare fördömde Rysslands olagliga och provokativa åtgärder mot unionen och dess medlemsländer. Europeiska rådet bekräftade unionens enighet och solidaritet samt stödet till EU:s östliga partner. Europeiska rådet fastställde också fem principer för EU:s Rysslandspolitik och bad EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att rapportera om relationen mellan EU och Ryssland vid EU-toppmötet i juni.

Den första mötesdagen diskuterade Europeiska rådet därtill EU:s förbindelser med Storbritannien efter ikraftträdandet av EU:s och Storbritanniens handels- och samarbetsavtal i början av maj. Mötet uttryckte också sin tillfredsställelse över vapenvilan i Mellanöstern.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli