Bild: EU
Nyheter 26.5.2021

Europeiska rådet påskyndade införandet av covidintyg

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.5.2021
PRESSMEDDELANDE 334/2021

Europeiska rådet, som sammanträdde till ett extra möte i Bryssel, uppmanade under sin andra mötesdag tisdagen den 25 maj medlemsländerna att snabbt ta i bruk EU:s gemensamma covidintyg. Vid dagens möte diskuterade EU-ländernas ledare också klimatförändringarna och gav vägledning till Europeiska kommissionens arbete med att bereda preciserande förslag om ansvarsfördelningen.

EU-ländernas ledare var nöjda med att vaccineringen har gått snabbare framåt och att ett digitalt covidintyg ska tas i bruk i EU. Europeiska rådet uppmanade alla medlemsländer att ta i bruk det digitala intyget under sommaren. Finlands nationella coronavaccinationsintyg tas i bruk från och med i morgon och det kommer att vara förenligt med EU:s system.

”Det digitala intyget gör det lättare att röra sig över gränserna med beaktande av hälsosäkerheten. Samtidigt är det viktigt att medlemsländerna fortfarande har möjlighet att upprätthålla restriktioner om folkhälsosäkerheten kräver det. Det gäller att vara uppmärksam på nya virusvarianter och reagera beslutsamt när situationen förändras”, sade statsminister Sanna Marin.

Europeiska rådet påpekade också att pandemins effekter endast kan dämpas genom omfattande globala åtgärder och efterlyste effektivare åtgärder för att säkerställa lika tillgång till coronavacciner runt om i världen. EU är den största exportören av coronavacciner i världen.

När det gäller klimatpolitiken preciserade Europeiska rådet i enlighet med överenskommelser i december 2020 sin vägledning om hurdana förslag till klimatlagstiftning kommissionen bör bereda för 2030. Det är viktigt för Finland att EU når sina strikta utsläppsmål för 2030 och 2050. Enligt Finland är det också viktigt att alla EU-länder deltar på ett rättvist sätt. Europeiska rådet beslutade att bekräfta sina slutsatser från december och uppmana kommissionen att snabbt lägga fram lagstiftningsförslag som bygger på grundliga konsekvensbedömningar.

”Kommissionen har nu en viktig uppgift i att lägga fram balanserade lagstiftningsförslag som hjälper oss att nå EU:s nya mål för 2030 med gemensamma insatser. Kostnadseffektiviteten bör beaktas i förslagen bättre än för närvarande, och alla medlemsländer ska ha möjlighet att i tid gå in för en minskning av utsläppen på det sätt som klimatneutralitetsmålet kräver”, konstaterade statsminister Marin.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli