Bild: Pekko Korvuo
Nyheter 10.6.2021

Genom en karriär i EU är det möjligt att påverka EU:s framtid – se inspelningen av diskussionen

”I EU uppskattas initiativförmåga och nya idéer. Jag föreslår att man petar föråldrade arbetssätt”, sade Ville Majamaa som deltog i diskussionen.

Europainformationen och Unga Europeer rf ordnade som en del av Europadagens webbevenemang en diskussion om karriärmöjligheter i EU på den 7 maj 2021. Öppningsanförandet hölls av Sitras överombudsman och tidigare EU-kommissionär Jyrki Katainen. I paneldiskussionen deltog Iina Lietzén från Europeiska utrikestjänsten samt Ville Majamaa och Antti Karhunen från Europeiska kommissionen.

Panelen diskuterade hurdana arbetsmöjligheter det finns i EU och hur söker man jobb där. Diskussionsdeltagarna pratade också om varför det är viktigt att finländare jobbar för EU också i framtiden.

”Genom en karriär vid EU kan man bygga Europa och påverka EU:s framtid. Det finns sammanlagt cirka 60 000 arbetsplatser vid EU, så det finns med andra ord gott om alternativ”.

Se inspelningen av diskussionen