Bild:
Nyheter 1.7.2021

Det slovenska EU-ordförandeskapet främjar EU:s återhämtning och beredskap inför kriser

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Portugal till Slovenien den 1 juli 2021. Detta blir Sloveniens andra gång som EU-ordförande. Under sitt ordförandeskap har landet framför allt som mål att främja EU:s återhämtning och beredskap inför kriser av olika slag samt att säkerställa att EU har tillräckliga verktyg för att trygga sina medborgares hälsa.

Tillsammans. Resilient. Europa.

Det slovenska EU-ordförandeskapet präglas av den fortgående coronapandemin och återhämtningen från den. Mottot för ordförandeskapet är ”Together. Resilient. Europe.”, och Slovenien har som mål att stärka EU:s motståndskraft och resiliens mot kriser av olika slag. Slovenien vill också främja godkännandet av EU-ländernas nationella återhämtningsplaner i syfte att lindra effekterna av coronapandemin och genomföra den digitala gröna omställningen. Målet är också att stärka rättsstaten och de europeiska värdena samt att öka säkerheten och stabiliteten i Europas närområden. Det slovenska ordförandeskapet vill också främja debatten om Europas framtid.

Slovenien, som tar över EU-ordförandeskapet i juli, är det första ordförandelandet som lanserar en gemensam webbplats med sekretariatet för Europeiska unionens råd. Även de två kommande ordförandeskapen, det franska och tjeckiska, kommer att fortsätta med projektet med en gemensam webbplats.

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan medlemsländerna

Till skillnad från exempelvis Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har Europeiska unionens råd ingen permanent enskild ordförande. Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU-medlemsländerna så att ett land innehar ordförandeskapet i sex månader. Ordförandeskapet ger varje medlemslands ministrar möjlighet att i tur och ordning leda rådsmötena inom sitt politikområde och påverka vilka frågor som ska stå på dagordningen.

I och med Lissabonfördraget infördes systemet med att de tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra utgör en trio. I ordförandetrion 2020–2021 ingår utöver Slovenien även Tyskland och Portugal. Länderna i trion har egna program för sina ordförandeskap, men de utarbetar också en gemensam långsiktig plan och samarbetar på flera sätt.

Programmet för Sloveniens EU-ordförandeskap