Bild: VNK
Nyheter 5.10.2021

Kommissionen offentliggjorde en positiv bedömning av Finlands återhämtnings- och resiliensplan

Finansministeriet och Statsrådets kommunikationsavdelning 4.10.2021
Pressmeddelande 565/2021

Statsminister Sanna Marin och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen diskuterade måndagen den 4 oktober om aktuella EU-frågor. Efter mötet besökte de Teknologiska forskningscentralen VTT för att bekanta sig med ett projekt som gäller prioriteringarna i Finland återhämtnings- och resiliensplan. I samband med mötet i Helsingfors offentliggjorde kommissionen en positiv bedömning av Finlands plan.

Under mötet diskuterade statsminister Marin och kommissionens ordförande von der Leyen kommissionens skogsstrategi som publicerades i somras och dess åtgärdspaket för att minska koldioxidutsläppen samt de frågor som tas upp vid toppmötena i Slovenien 5-6 oktober och vid Europeiska rådets möte i oktober.

Under ordförande von der Leyens besök offentliggjorde Europeiska kommissionen en positiv bedömning av Finlands återhämtnings- och resiliensplan. Samtidigt framförde kommissionen ett förslag till rådets genomförandebeslut, som innefattade bland annat mål och delmål för Finlands återhämtningsplan.

”Syftet med Finlands återhämtnings- och resiliensplan är att försöka lösa de strukturella utmaningarna och främja hållbar tillväxt genom att investera i digitalisering och grön ekonomi. Planen måste ännu godkännas av Europeiska unionens råd. Efter det går vi in i genomförandefasen, som är viktig eftersom vi vill att medborgarna och företagen ska gagnas av planen. Återhämtnings- och resiliensplanen är en del av Finlands nationella program för hållbar tillväxt”, säger finansminister Annika Saarikko.

Europeiska unionens råd beslutar om godkännandet av Finlands plan om ungefär fyra veckor. Efter det får Finland tillgång till 13 procent av EU:s finansiering av planen i förskott.  Samtliga EU-länder måste lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP) så att de kan få finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Finlands återhämtnings- och resiliensplan överlämnades till EU den 27 maj.

Statsminister Marin och kommissionens ordförande von der Leyen besökte Teknologiska forskningscentralen VTT för att bekanta sig med kvantberäkning, som ingår i Finlands återhämtnings- och resiliensplan främst i följande investeringar:

  • Investeringar som har en nyckelroll när det gäller att påskynda digitaliseringen (mikroelektronik, 6G, artificiell intelligens och kvantberäkning)
  • Investeringar i verksamhet som främjar sysselsättning och kunnande genom forskning, utveckling, innovationer, forskningsinfrastruktur och pilotförsök.

Utlysningen av finansieringen för investeringarna har ännu inte börjat, så därför är det ännu osäkert om VTT kommer att få återhämtningsfinansiering.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli