Bild:
Nyheter 25.10.2021

Europas framtid diskuteras på Helsingfors bokmässa

Helsingfors bokmässa ordnas i den 28–31 oktober i Helsingfors mässcentrum. Europainformationen bjuder på information om aktuella EU-frågor och ett urval avgiftsfria publikationer i sin monter 6g10. På mässan ges den nya boken Moninaisuudessaan yhtenäinen? Euroopan unionin suunta ut (på svenska 2022: ”Förenade i mångfalden? Europeiska unionens riktning”). Dessutom ordnar Europainformationen en paneldiskussion om Europas framtid efter coronapandemin söndagen den 31 oktober.

Boken Moninaisuudessaan yhtenäinen? behandlar EU:s framtid ur flera olika synvinklar. Den kartlägger hur EU:s politik utformas och förändras, och dryftar framtida lösningar. Frågan i bokens kärna är om EU klarar av att förnya sig och genomföra en enhetlig politik.

Bokens redaktörer är Tapio Raunio, professor i statsvetenskap, och Juho Saari, dekan för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet. Du får boken gratis i Europainformationens monter under mässan och du kan också beställa den i utrikesministeriets publikationstjänst från och med den 28 oktober. Den svenskspråkiga utgåvan publiceras i januari 2022.

Europainformationen ordnar en paneldebatt om Europas framtid på Hagnäs-scenen söndagen den 31 oktober kl. 12. Coronapandemin har skakat Europa och hela världen. Hur ska EU repa sig efter pandemin? Hur har krisen påverkat unionen och hur kommer den att förändras? I diskussionen deltar Europaminister Tytti Tuppurainen, författaren Sixten Korkman och professor Tapio Raunio, en av redaktörerna och författarna till boken Moninaisuudessaan yhtenäinen?. Diskussionen leds av författaren och Yles Frankrikekorrespondent Annastiina Heikkilä.

Europaminister Tuppurainen besöker Europainformationens monter 6g10 efter paneldebatten söndagen den 31 oktober ca kl. 12.30.

I Europainformationens monter kan du också berätta hur du ser på Europas och EU:s framtid. Detta är en del av konferensen om Europas framtid vars syfte är att ge EU-medborgarna möjlighet att få sin röst hörd. De synpunkter som kommer in under bokmässan förs vidare och blir en del av EU:s överläggningar om vilket slags Europa vi vill bygga.

Genom att besvara en enkät i Europainformationens monter kan du delta i en utlottning av två Museikort. Vinnarna lottas ut veckan efter bokmässan.

Information om bokmässans hälsosäkerhetsåtgärder finns på Mässcentralens webbplats. 

Plattformen för konferensen för Europas framtid