Bild:
Nyheter 6.11.2021

Utlysning: Statsunderstöd för Europainformation 2022

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden pågår fram till den 3 december 2021.

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. Bidragen beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2022. Stödet kan sökas fram till den 3 december 2021 kl. 16.15.

I budgeten för 2022 föreslås 445 000 euro för understödet. Syftet med understödet är att öka kunskapen om Europeiska unionen och att främja debatten om aktuella EU-frågor. I utlysningen 2022 prioriteras

  • EU för ungdomar
  • EU som försvarare av de mänskliga rättigheterna och demokratin
  • En hållbar framtid i EU – den digitala och gröna omställningen
  • EU:s globala roll, yttre förbindelser och säkerhetspolitik

När bidragen beviljas, betalas ut, används och övervakas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Stödet kan beviljas finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer.

Anvisningar och ansökningsblanketter finns på utrikesministeriets webbplats för Europainformation.

Vanliga frågor om statsunderstöd om Europainformation