Bild: © Ghislain Mariette / Présidence de la République
Nyheter 28.12.2021

Frankrike inleder sitt EU-ordförandeskap – målet är ett starkare Europa

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Slovenien till Frankrike den 1 januari 2022. Det är rentav trettonde gången som Frankrike innehar EU-ordförandeskapet. Frankrikes ordförandeskap pågår till slutet av juni.

Mottot för Frankrikes ordförandeskap är ”Relance, puissance, appartenance”, det vill säga ”nystart, styrka, samhörighet”. Under ordförandeskapet prioriteras EU:s suveränitet och strategiska självständighet, den ekonomiska återhämtningen och stärkandet av samhörigheten i Europa. I EU:s lagstiftningsarbete fokuserar Frankrike på den digitala sektorn, den gröna omställningen och socialpolitiken. Målen för ordförandeskapet presenteras för Europaparlamentet den 19 januari vid plenum i Strasbourg.

Stort tänkande – och coronapandemin

”I europeiska mått vågar Frankrike alltid tänka stort, och med detta är också målen för ordförandeskapet förenliga. Mottot för ordförandeskapet, ’nystart, styrka, samhörighet’, är naturligtvis väldigt franskt. Det är också texten ’Une Europe plus souveraine’ som presenterades vid president Emmanuel Macrons presskonferens. Ur Paris synvinkel innebär detta bland annat att stärka EU:s försvar och att hantera kriser utan Förenta Staterna”, säger Marko Ruonala, pressattaché vid Finlands EU-representation.

Att säkra EU:s yttre gränser, reformera Schengenområdet och ändra EU:s budgetregler är enligt Ruonala centrala frågor för det franska EU-ordförandeskapet, och Frankrike kommer sannolikt att ta upp dessa frågor redan vid toppmötet i mars. Enligt Macron kan Europa inte längre återgå till de tidigare bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten, som hittills legat på is under coronapandemin.

Ruonala betonar de stora medlemsstaternas roll: ”Vi behöver ett starkt ledarskap i EU. Efter årets sista möte i Europeiska rådet höll Macron och Tysklands nya förbundskansler Olaf Scholz plötsligt en gemensam presskonferens. De stora EU-huvudstädernas synlighet kommer att framhävas ytterligare om sådan gemensam kommunikation blir gängse praxis.”

”Det försämrade coronaläget var en dyster överraskning för Slovenien, vars EU-ordförandeskap snart tar slut. Det var inte heller en trevlig julklapp till Paris. Min franska kollega berättade att spridningen av viruset innebär dubbla planer för alla mötesarrangemang, det vill säga väldigt mycket extra arbete”, konstaterar Ruonala.

Presidentens ställning i Frankrikes politiska system och i landets EU-politik är stark. På bilden president Emmanuel Macron.
Presidentens ställning i Frankrikes politiska system och i landets EU-politik är stark. På bilden president Emmanuel Macron.

EU-ordförandeskapet byts två gånger per år

Till skillnad från exempelvis Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har Europeiska unionens råd ingen permanent enskild ordförande. Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU-medlemsländerna så att ett land innehar ordförandeskapet i sex månader. Ordförandeskapet ger varje medlemslands ministrar möjlighet att i tur och ordning leda rådsmötena inom sitt politikområde och påverka vilka frågor som ska stå på dagordningen.

I och med Lissabonfördraget infördes systemet med att de tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra utgör en så kallad trio. Till länderna i trion 2022–2023 hör förutom Frankrike också Tjeckien och Sverige. Länderna i trion har egna program för sina ordförandeskap, men de utarbetar också en gemensam mer långsiktig plan som omfattar ett och ett halvt år. Prioriteringar i programmet för trion Frankrike, Tjeckien och Sverige är att skydda medborgarnas friheter, främja en ny modell för tillväxt och investering, skapa ett grönare och socialt rättvisare Europa och betona det multilaterala samarbetet.

Programmet för Frankrikes EU-ordförandeskap