Bild: EU
Aktuellt 25.3.2022

EU och Förenta staterna fortsätter att samarbeta intensivt för att hjälpa Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.3. 

Det transatlantiska samarbetet har varit intensivt efter Rysslands invasion av Ukraina. Åtgärder samordnas i nära samarbete även i fortsättningen, konstaterade EU-ländernas stats- och regeringschefer och Förenta staternas president Joe Biden, som träffades i Bryssel. President Biden besökte Europeiska rådets möte, som inleddes torsdagen den 24 mars. EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade också med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj över video.

Stats- och regeringscheferna och president Biden bedömde effekterna av sanktionerna mot Ryssland och diskuterade samordningen av fortsatta åtgärder. De diskuterade också behovet att bli mindre beroende av rysk energi och sätt att trygga livsmedelsförsörjningen globalt.

”Vi framhöll betydelsen av transatlantiskt samarbete också inom säkerhets- och försvarsområdet, inklusive ett starkt samarbete mellan Nato och EU”, berättade statsminister Sanna Marin om diskussionerna med president Biden.

Efter att president Biden hade lämnat mötet fortsatte stats- och regeringscheferna diskussionen om situationen i Ukraina. Europeiska rådet konstaterade att Rysslands anfallskrig mot Ukraina bryter grovt mot internationell rätt och att Ryssland riktar attacker mot civilbefolkningen och civila föremål, till exempel sjukhus. Dessa krigsförbrytelser måste omedelbart upphöra. De som är ansvariga och deras medhjälpare kommer att ställas till svars i enlighet med internationell rätt. Europeiska rådet krävde att Ryssland garanterar möjligheten för civilpersoner som är fast i krigszoner att fly till valfri plats. Dessutom måste Ryssland tillåta tillträde för humanitärt bistånd. Ryssland måste omedelbart stoppa sin militära aggression och villkorslöst drar tillbaka sina styrkor från hela Ukrainas territorium.

EU fortsätter att bistå Ukraina politiskt, finansiellt, materiellt och humanitärt och uppmanar alla länder att ansluta sig till sanktionerna. Sanktionerna har haft effekt. EU är fortfarande redo att agera snabbt med ytterligare sanktioner.

EU-ländernas stats- och regeringschefer tackade alla medborgare, organisationer och regeringar som tagit emot flyktingar från Ukraina. Att ta emot flyktingar utgör en betydande utmaning särskilt för Ukrainas grannländer. Europeiska rådet uppmanade att snabbt komma med lösningar för att säkerställa ekonomiskt stöd till flyktingarna och mottagarländerna.

”Finland har beredskap att ta emot ensamkommande barn och andra personer i en särskilt utsatt ställning”, sade statsminister Marin.

EU förbereder sig också på att hjälpa Ukraina med återuppbyggnaden efter kriget. För detta ändamål kommer unionen att upprätta en förvaltningsfond för solidaritet med Ukraina.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli