Bild:
Aktuellt 25.4.2022

Europadagen firas den 9 maj – allt viktigare med fred och sammanhållning i Europa

Europadagen firas traditionellt den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen. Det är en dag för europeisk fred och gemenskap. I år uppmärksammas Europadagen i Helsingfors centrumbibliotek Ode och på webben. På programmet står flera aktuella diskussioner om Finlands och Europas framtid och visningar av finalistfilmerna till LUX-publikpriset.

På Europadagen den 9 maj kl. 10.00 ordnar Europainformationen i Maijasalen i Ode en diskussion med temat ”Europas säkerhetspolitiska miljö i omvälvning – Europeiska unionens riktning”. Rysslands invasion av Ukraina har rubbat det europeiska säkerhetssystemet. Kriser har upprepade gånger prövat, men också förenat, Europeiska unionen. Hur reagerar EU och EU-landet Finland på krigskrisen? Har Europa och EU förändrats för all tid?

Utrikesminister Pekka Haavisto och EU:s ungdomsdelegat Lotta Tuominen medverkar i diskussionen. Journalisten Jussi-Pekka Rantanen leder ordet.

Om strejken inom kommunsektorn bryter ut i huvudstadsregionen, är bibliotekstjänsterna i Ode stängda. Maijasalen, Kino Regina och kaféet har dock öppet. Det går alltså att följa diskussionerna på plats eller på webben på eurooppapaiva.fi.

Fakta om Europadagen

Europadagen firas varje år den 9 maj. Det är en dag för europeisk fred och gemenskap. Det är också årsdagen för Schumandeklarationen. År 1950 höll Frankrikes utrikesminister Robert Schuman ett tal där han föreslog ett nytt politisk samarbete i Europa som skulle göra krig mellan de europeiska nationerna omöjligt.

Schumans tanke var att skapa ett europeiskt samarbetsorgan som gemensamt ska förvalta produktionen av kol och stål. Fördraget om detta undertecknades ett knappt år senare. Schumans förslag anses ha lagt grunden för dagens Europeiska union.