Bild:
Nyheter 28.7.2022

Finland på första plats i EU:s digitaliseringsrankning

Finland har placerat sig på första plats i EU:s rankning av medlemsländernas framsteg inom digitalisering. Europeiska kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) beskriver varje EU-lands digitala kapacitet och utveckling. Finland har redan under flera år placerat sig högt i rankningen.

DESI-indexets maxpoäng är 100. Finlands poängantal är i år 69,6. EU-ländernas genomsnitt är 52,3. Efter Finland har Danmark, Nederländerna och Sverige de högsta poängen.

Digital kompetens och cybersäkerhet hör till Finlands styrkor

Finland har fortsättningsvis högst poäng på flera av DESI-indikatorerna och förbättrar ytterligare sin placering på några andra indikatorer. Finland placerar sig bland annat först när det gäller att integrera digital teknik i företagens verksamhet.

De styrkor som särskilt lyfts fram för Finlands del är den utbredda digitala kompetensen och de långa traditionerna inom data- och cybersäkerhet. I Finland har myndigheterna tydliga roller och en klar ansvarsfördelning när det gäller att motverka cyberhot.

I resultatet syns också Finlands digitala kompass som är under arbete. Den fastställer nationella mål och indikatorer för de olika ämnesområdena inom EU:s digitala decennium. Den digitala kompassen ska också skapa en gemensam vision för digitaliseringen på lång sikt. Finlands digitala kompass består av fyra delområden som motsvarar målen i EU:s digitala decennium: kompetens, företagens digitalisering, digital infrastruktur och digitala offentliga tjänster.

Enligt DESI-landrapporten är Finland i en ledande ställning när det gäller utbudet av kommersiella 5G-tjänster. Som Finlands utmaningar lyfter rapporten fram bristerna på landsbygden i nätet med mycket hög kapacitet.

 

Läs mer:

Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet: pressmeddelande 28.6.2022