Bild: Åbo stad
Nyheter 19.8.2022

Det förändrade säkerhetsläget i Europa huvudtemat för Europaforum i Åbo

Den 24–26 augusti 2022 samlar Europaforum i Åbo påverkare och vanliga finländare för att diskutera Finlands roll i Europa. På programmet står ett mångsidigt utbud av olika diskussioner om det förändrade säkerhetsläget i Europa och om Finlands och EU:s plats i världen. Flera anställda vid utrikesministeriet medverkar i Europaforumets evenemang på många sätt.

Utrikesministeriets Europainformation informerar om EU-frågor i köpcentret Hansa fredagen den 26 augusti kl. 13–17. Välkommen att diskutera och fråga mer om EU!

Utrikesministeriets ministrar och tjänstemän deltar i olika arrangörers program.

Nato och geopolitik

På hotell Radisson Blu Marina Palace ordnas fredagen den 26 augusti kl. 13–16 ett utrikes- och säkerhetspolitiskt seminarium som har rubriken  ”Grunderna för Finlands säkerhet i förändring”. Huvudanförandet hålls av utrikesminister Pekka Haavisto som också deltar i en paneldiskussion tillsammans med generalsekreteraren för Europeiska utrikestjänsten Stefano Sannino. Seminariet arrangeras av utrikesministeriet, försvarsministeriet, Finlands krigsvetenskapliga samfund, Arktiska föreningen i Finland, Geopolitiska föreningen i Finland och Finlands Atlantsällskap.

Alla diskussioner kan följas online.

Det går också att delta på plats, men då ska du anmäla dig på förhand. Antalet platser är begränsat.

Europaforum i Åbo uppmuntrar till en mångsidig diskussion om EU

Europaforum i Åbo är ett öppet forum för samhällsdebatt om Finlands nuvarande och framtida roll i Europa och Europeiska unionen.

Utrikesministeriet och föreningen Europaforum i Åbo rf har kommit överens om ett partnerskap, vilket innebär bland annat att utrikesministeriet stöder evenemanget Europaforum 2021–2023. Partnernas gemensamma mål är att bidra till en högklassig, nyanserad och intressant debatt om EU.

Diskussionerna kan också följas på Twitter med hashtaggen #Eurooppafoorumi.