Bild: EU
Nyheter 9.1.2023

Praktikplatser vid EU-delegationerna 2023–2025

Europeiska utrikestjänsten och kommissionen söker praktikanter till 140 delegationer runt om i världen. Ansökan pågår 4–31 januari 2023.

I praktikprogrammet ingår politiska uppgifter, uppgifter inom press och kommunikation (utrikestjänsten) och uppgifter inom utvecklingssamarbete, handel och ekonomi (kommissionen). Rekryteringens första fas, inklusive intervjuer, ordnas av medlemsstaterna i februari–mars. Utrikestjänsten och kommissionen väljer praktikanterna. Information om dem som valts ges i juni. Praktikanterna inleder sitt arbete vid delegationerna i september–oktober 2023.

Finlands mål är 2+2 praktikanter 2023–2025.

Vem kan sökä praktik?

Du kan söka praktik om

  • du är finsk medborgare
  • har avlagt högskoleexamen
  • har utmärkta kunskaper och färdigheter i engelska och/eller franska; andra språkkunskaper är meriterande
  • är motiverad att arbeta vid en delegation
  • har relevant arbetserfarenhet, erfarenhet av organisationsverksamhet eller annan lämplig erfarenhet, till exempel av frivilligverksamhet eller publikationsverksamhet

Delegationerna är kärnan i EU-diplomatin

Diplomatin mellan Europeiska unionen och länder utanför unionen är en viktig del av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Kärnan i diplomatin utgörs av EU:s cirka 140 beskickningar runt om i världen. Dessa delegationer företräder unionsmedborgarna, främjar EU:s mål och för fram EU:s värderingar. De ansvarar för alla politikområden när det gäller relationerna mellan EU och stationeringslandet.

Delegationerna ska även öka EU:s synlighet och den allmänna kunskapen om unionen. EU har också delegationer vid internationella organisationer, till exempel vid FN och Världshandelsorganisationen.