Bild: EC/Etienne Ansotte
Nyheter 10.3.2023

Snabbare och enklare ansökningsförfarande för EU-karriärer

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.3.2023

Det är nu möjligt att söka sig till en karriär vid EU-institutionerna genom ett snabbare och enklare förfarande än tidigare. Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) införde en ny modell för uttagningsproven den 31 januari 2023.

Syftet med den nya modellen är framför allt att förkorta urvalsprocessen. Den utdragna processen var tidigare en av de största utmaningarna med att göra det lockande att ansöka. Nu är målet att urvalsprocessen ska slutföras inom sex månader, och med tiden kanske ännu fortare.

Framtida uttagningsprov ska fokusera mer på skriftliga prov, och i urvalsprocessen ingår inte längre muntliga prov. Däremot ingår fortfarande prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande. Alla prov görs på distans under en dag.

I de allmänna uttagningsproven (generalist competitions) ingår i fortsättningen ett prov med flervalsfrågor som testar EU-kunskap. Provet i EU-kunskap kräver inte kännedom om detaljer, utan syftet är att mäta kännedomen om och förståelsen av EU:s funktion, politikområden och förfaranden på ett mer allmänt plan. De källor som använts för att ta fram provet i EU-kunskap kommer att publiceras på Epsos webbplats på förhand, vilket jämnar ut de sökandes möjligheter att klara uttagningsprovet.

De sökande som klarar urvalsprocessen förs upp på Epsos reservlista. Först därefter kommer de sökandes allmänna kompetenser och verbala färdigheter att bedömas vid intervjuer, som i fortsättningen ordnas av de EU-institutioner som vill rekrytera.

De två första uttagningsproven enligt den nya modellen ordnas i maj 2023. Det ena gäller ekonomer och det andra handläggare inom immaterialrätt.

EU erbjuder betydelsefulla och mångsidiga arbetsuppgifter i en genuint multinationell arbetsmiljö med konkurrenskraftiga förmåner. Det behövs i synnerhet fler finländare för EU-uppdrag.

”Vi hoppas att den nya modellen för uttagningsprov uppmuntrar fler finländare, i synnerhet unga, att söka sig till en intressant och givande EU-karriär”, säger Maria Blässar, som är chef för Europeiska kommissionens representation i Finland.

Sökanden ska vara EU-medborgare och ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk (t.ex. finska eller svenska) och tillfredsställande kunskaper i engelska, franska eller tyska. Dessutom ska sökanden ha lämplig utbildning och arbetserfarenhet.

Ytterligare information: Tiina Ehrnrooth, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 456 4045, fornamn.efternamn@gov.fi, statsrådets kansli