Bild: Pixabay
Aktuellt 13.6.2023

På hösten blir det ändringar i ansökan om statsunderstöd som beviljas av utrikesministeriet

I samband med projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten ska ministeriet stegvis ta i bruk nya webbtjänster. Hösten 2023 ska statsunderstödet till civilsamhällesorganisationers Europainformation och statsunderstödet till civilsamhällesorganisationers verksamhet i anslutning till utrikes- och säkerhetspolitiken sökas i den nya tjänsten. Ändringen kräver åtgärder av sökandena. Ansökningsomgångarna kommer att ordnas om riksdagen beviljar anslag.

Sök fullmakt i tid

I fortsättningen ska statsunderstöden sökas i webbtjänsten https://www.haeavustuksia.fi/sv/. Där ser du alla statsunderstödsutlysningar på en och samma plats. Du kan bläddra i utlysningarna utan att logga in. Om du vill söka understöd, ska du logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation.

Att lämna in en ansökan på ett företags eller sammanslutnings vägnar förutsätter att du har fått fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. I vissa fall ska fullmakten registreras i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Att söka och kontrollera fullmakten ligger på sökandens ansvar, gör det i god tid. Närmare information om Suomi.fi-fullmakten finns att få på Statskontorets webbplats och i Suomi.fi.

Projektet för utveckling statsunderstödsverksamheten

Webbtjänsterna utvecklas inom finansministeriets projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Det kommer att finnas sammanlagt tre nya tjänster:

De nya tjänsterna ska helt eller delvis ersätta statsbidragsmyndigheternas nuvarande tjänster under de närmaste åren. I dagsläge varierar graden av digitalisering hos statsbidragsmyndigheterna och de separata webbtjänsterna medför kostnader. Det blir också lättare för sökandena att få information och ansöka om understöd på ett och samma ställe.

Statsunderstödstjänster

Valtionavustukset ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään järjestötoimintaan