Bild: EU
Aktuellt 30.6.2023

EU-ländernas stats- och regeringschefer: Det starka stödet till Ukraina fortsätter

Statsrådets kommunikationsavdelning Utgivning30.6.2023

EU-länderna fördömde skarpt Rysslands anfallskrig mot Ukraina och bekräftade EU:s orubbliga stöd till Ukraina. Europeiska rådet höll ett möte i Bryssel torsdagen den 29 juni. Även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltog i mötet och diskussionen över video.

”Det är viktigt att vi fortsätter och ytterligare utökar stödet till Ukraina. Detta är också en stark signal till president Putin att han inte kan vinna kriget. Vi stöttar Ukraina så länge det behövs”, sade statsminister Petteri Orpo.

EU-ländernas stats- och regeringschefer betonade att det militära och ekonomiska stödet till Ukraina ska fortsätta och att Ryssland ska ställas till svars för det olagliga anfallskriget. Mötesdeltagarna diskuterade också det aktuella läget i Ryssland.

Europeiska rådet vill stärka försvarsindustrin i Europa genom att främja leverans och gemensam upphandling av ammunition och missiler. Kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag till ett europeiskt försvarsinvesteringsprogram.

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade också säkerhetsläget i Europa med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Enligt statsminister Orpo bidrar Finland kraftfullt till arbetet med att intensifiera samarbetet mellan EU och NATO. Statsministern betonade också Finlands starka stöd till Sveriges Natomedlemsprocess.

Europeiska rådets arbete fortsätter på fredag bland annat med en diskussion om migration.

Mer information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli