Bild:
Nyheter 23.1.2024

Europainformationen deltar i Educa-mässan

Educa 2024-mässan för undervisningssektorn hålls i Helsingfors mässcentrum den 26–27 januari 2024. Europainformationen besöker utrikesministeriets mässmonter 6n50 och delar ut material om aktuella EU-frågor.

Educa-mässan, som är ett av de mest framstående nordiska evenemangen inom undervisning och pedagogik, ordnas i Helsingfors mässcentrum den 26–27 januari. I mässmonter 6n50 hittar besökarna Europainformationens tryckta publikationer. Där delas ut bland annat kartor över Europa, ”EU i korthet”-broschyrer och bokmärken. Där går också att hitta utrikesministeriets utbildningsmaterial om globala frågor.

Du kan registrera dig som mässbesökare helt gratis. Information om mässprogrammet och utställarna hittar du på Mässcentrumets webbplats.

Europainformationen finns numera vid statsrådets kansli

Europainformationen har överförts från utrikesministeriet till statsrådets kansli den 1 januari 2024. Statsrådets kansli ansvarar för statsrådets kommunikation om och samordning av EU-ärenden. Europainformationens nya plats i kansliets organisation motsvarar således arbetsfördelningen inom statsförvaltningen. Europainformationen kommer också i fortsättningen att vara en tillförlitlig källa till EU-information.

I fortsättningen ges Europainformationens publikationer ut i digital form. Publikationerna i pdf-format och länkarna till e-böcker kommer att finnas i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto. Europainformationens webbplats finns fortfarande på adressen eurooppatiedotus.fi/sv/. Sidorna uppdateras under början av året.