Bild:
Aktuellt 28.6.2024

Europeiska rådet enades om utnämningar och EU:s mål för de närmaste åren

Statsrådets kommunikationsavdelning, pressmeddelande 28.6.2024

Europeiska rådet fattade beslut om utnämningar till EU-poster på hög nivå vid sitt möte i Bryssel den 27–28 juni. Det föreslås att tyska Ursula von der Leyen fortsätter som Europeiska kommissionens ordförande. Estlands premiärminister Kaja Kallas blir unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Portugals tidigare premiärminister António Costa valdes till Europeiska rådets ordförande.

Statsminister Petteri Orpo, som företrädde Finland vid mötet, gav valen sitt fulla stöd.

”Utnämningarna är balanserade ur ett geografiskt och politiskt perspektiv. Beslutet säkerställer EU:s funktionsförmåga och kontinuitet. Den nya kommissionen måste kunna inleda sitt arbete så snart som möjligt”, sade statsminister Orpo.

Stats- och regeringscheferna godkände också EU:s strategiska agenda för 2024–2029. Den strategiska agendan fastställer unionens politiska mål och prioriteringar för de kommande fem åren. Dessutom innehåller den riktlinjer för den nya kommissionens arbete.

”Den strategiska agendan återspeglar väl våra viktigaste mål. I agendan ingår att stärka konkurrenskraften, förbättra den övergripande säkerheten i Europa och främja bioekonomi och cirkulär ekonomi. Man kan säga att vi uppnådde våra mål”, konstaterade statsminister Orpo.

Europeiska rådet förde en strategisk diskussion om Ukraina och utbytte synpunkter med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Dessutom undertecknade stats- och regeringscheferna ett avtal om säkerhetsåtaganden mellan EU och Ukraina.

Statsminister Orpo betonade att det starka politiska, ekonomiska och militära stödet till Ukraina måste fortsätta. ”Jag är mycket nöjd över att man på EU-nivå har nått samförstånd om användningen av intäkterna från den ryska centralbankens frysta tillgångar för att stödja Ukraina”, sade Orpo.

EU:s stats- och regeringschefer diskuterade också säkerhet och försvar. Enligt statsminister Orpo måste den europeiska försvarsindustrin och finansieringen av den stärkas ytterligare. Han påminde om Europeiska investeringsbankens (EIB) centrala roll.

”Trots att EIB redan har förenklat sina regler krävs det ännu ytterligare steg för att finansiering ska kunna beviljas. Det gäller att utreda möjligheterna att stödja försvarssektorn i den kommande budgetramen”, sade statsminister Orpo.

Europeiska rådet diskuterade också situationen i Mellanöstern, migration, hybridhot och EU:s interna reformer. Kommissionen uppmanades att utarbeta en strategi för Svarta havet. Europeiska rådet uttryckte även sin oro över den senaste tidens händelseutveckling i Georgien och varnade landets myndigheter för handlande som äventyrar Georgiens väg mot EU.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Marko Ruonala, projektchef (kommunikation), tfn 050 522 8233, statsrådets kansli