Kategori: Europeiska unionens riktning, 2022

Europeiska unionens riktning: politiska riktningsförändringar är en utmaning för EU:s jämställdhetspolitik

Principen om att främja jämställdhet mellan könen har ingått i Europeiska unionens grundfördrag från första början. I Romfördraget (1957) togs in en snäv föresats om jämställdhet som gällde frågan om lika lön för kvinnor och män.

Aktuellt 21.1.2022