Kategori: Europeiska unionens riktning

Europeiska unionens riktning: politiska riktningsförändringar är en utmaning för EU:s jämställdhetspolitik

Principen om att främja jämställdhet mellan könen har ingått i Europeiska unionens grundfördrag från första början. I Romfördraget (1957) togs in en snäv föresats om jämställdhet som gällde frågan om lika lön för kvinnor och män.

Aktuellt 21.1.2022

Europeiska unionens riktning: Kriser utvecklar unionens säkerhet

Säkerheten har varit en del av EU:s grundtankar ända sedan unionen grundades. Utvecklingen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik styrs av grundfördragen, men olika kriser spelar också en central roll.

Europeiska unionens riktning 3.11.2021

Europeiska unionens riktning: Det är viktigt att medborgarna deltar i EU-debatten också när det pågår en kris

Kriser har upprepade gånger prövat Europeiska unionen, men de har också förenat den. Samtidigt oroar sig medborgarna för att beslutsfattandet sker allt längre bort från den vanliga väljaren.

Europeiska unionens riktning 22.10.2021