Kuva:
Uutinen 13.6.2019

Puheenjohtajuuskulisseissa: EU-puheenjohtajakauden viestit viidellä kielellä

Euroopan unioni on kansainvälinen järjestö, jonka perusperiaatteisiin kuuluu monikielisyys. EU:ssa on 24 virallista kieltä.

Niina Elomaa työskentelee EU-puheenjohtajakauden käännöstiimin vetäjänä

Kaikki EU:n säädökset ja muut lainsäädäntötekstit julkaistaan kaikilla virallisilla kielillä iiriä lukuun ottamatta (resurssien niukkuuden vuoksi iiriksi käännetään nykyisin ainoastaan Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin yhdessä antamat asetukset).

Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston kokoukset tulkataan kaikille virallisille kielille. Euroopan parlamentin jäsenillä on parlamentin istunnoissa puhuessaan oikeus käyttää mitä tahansa EU:n virallista kieltä.

Työkieliä ovat useimmiten englanti, ranska ja saksa. Englannin asema on nykyisin vahva, eikä brexitin toteutuminen todennäköisesti tule juurikaan muuttamaan tätä tilannetta.

Hei! Hej! Hello! Bonjour! Hallo!

Suomen puolivuotisen puheenjohtajakauden aikana valtioneuvoston kansliassa toimii myös erityinen EU-puheenjohtajuuden käännöstiimi.

Käännöskoordinaattori Niina Elomaa työskentelee EU-puheenjohtajakauden käännöstiimin vetäjänä. Tämä 14 hengen tiimi tarjoaa ministeriöille käännös- ja kielentarkistuspalveluja EU-puheenjohtajakauteen liittyviin tarpeisiin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Puheenjohtajakauden kääntäjätiimi on hyvin monikulttuurinen, ja sen työkieli on englanti. Tiimin tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia käännökset puheenjohtajakauden viisikieliselle verkkosivustolle (eu2019.fi) ja kääntää tai kielentarkistaa puheenjohtajakauden kokouksiin ja niiden järjestelyihin liittyviä tekstejä.

”Meidän tiimimme tehtävänä on varmistaa, että ministeriöiden EU-puheenjohtajuuskauden viestit leviävät ympäri Eurooppaa ja kauemmaksikin.”