Kuva:
Uutinen 13.9.2019

Puheenjohtajuuskulisseissa: COTER-työryhmä – yhteistyötä kansainvälisessä terrorismin vastaisessa työssä

Suomen EU-puheenjohtajakaudella Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana. Neuvoston puheenjohtajuus tarkoittaa myös sitä, että suomalaiset virkamiehet johtavat päätöksiä valmistelevien Euroopan unionin neuvoston työryhmien työtä, kuten esimerkiksi ulkoministeriön vastuualueeseen kuuluvaa COTER-työryhmää.

Neuvoston COTER-työryhmä käsittelee terrorismin torjuntaa EU:n ulkosuhteissa eli suhteissa EU:n ulkopuolisiin valtioihin tai toimijoihin. COTER käsittelee ja koordinoi jäsenvaltioiden kantoja kansainvälisessä terrorismin vastaisessa yhteistyössä. Työryhmä käsittelee myös mm. EU:n ulkopuolisia maita koskevia uhka-analyyseja. Analyysit ja tilannekatsaukset ovat tärkeitä EU:n turvallisuuden parantamiseksi, mutta ne tukevat myös EU:n terrorismintorjunnan yhteistyötä unionin ulkopuolisten maiden kanssa.

COTER tapaa säännöllisesti muiden kansainvälisten järjestöjen kuten YK:n, Euroopan neuvoston, ETYJ:n ja Naton edustajia terrorismin vastaisen kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi. Lisäksi COTER-työryhmässä vaihdetaan tietoja jäsenvaltioiden yhteistyöstä tällä alueella EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

UM 20190613 Helsinki. UM:n EU työryhmien puheenjohtat. Päivi Kairamo
Suurlähettiläs Päivi Kairamo.

Työryhmässä keskustellaan käynnissä olevista neuvotteluista terrorismin vastaisiksi kansainvälisiksi sopimuksiksi ja tarvittaessa koordinoidaan jäsenvaltioiden kantoja näihin neuvotteluihin.

COTER kuuluu neuvoston sellaisin ulkosuhdetyöryhmiin, joiden puheenjohtajana toimii kulloisenkin puheenjohtajamaan edustaja. Suomen puheenjohtajakaudella COTERin puheenjohtajana toimii terrorisminvastaisen yhteistyön suurlähettiläs Päivi Kairamo. COTER-työryhmän puheenjohtajakauden tiimiin kuuluvat myös ulkoasiansihteeri Sari Uusi-Rauva, EU-avustaja Elina Huttunen ja erityisasiantuntija Tuomas Portaankorva.

Puheenjohtajamaa valmistelee kokousten aikataulut ja teemat

”Nyt meillä on erittäin hektinen ajanjakso menneillään. Ensimmäinen Suomen vetämä COTER-työryhmän kokous pidettiin heinäkuussa ja syksyn tulevat kokoukset ovat valmistelun alla. Puheenjohtajamaana suunnittelimme COTER-kokouksien ajankohdat sekä kokouksien sisällöt ja eri teemojen tai tilannekatsauksien esittelijät. Kokousten valmistelemiseksi ja muutenkin teemme jokapäiväistä yhteistyötä EU-toimijoiden kuten EU:n ulkosuhdehallinnon, komission ja EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin kanssa”, Päivi Kairamo kertoo.

Lisäksi puheenjohtajamaana Suomi tekee läheistä yhteistyötä muiden puheenjohtajakolmikkoon kuuluvien jäsenvaltioiden kanssa eli Romanian ja Kroatian kanssa.

Pääasiallisesti COTER-työryhmä kokoontuu Brysselissä, mutta puheenjohtajakaudella järjestetään yksi epävirallinen COTER-kokous Helsingissä 16. syyskuuta.