Kategori: EU-kolumn

Den pensionerande EU-ambassadören Marja Rislakki tror på ett enhetligt Europa

Chefen för Finlands EU-representation, ambassadör Marja Rislakki, har sett hela Finlands EU-medlemskap från första parkett. När Finland förhandlade om EES-avtalet och därefter anslutningsavtalet var hon huvudförhandlaren minister Salolainens tjänstemannasekreterare. 2017 tog vägarna henne återigen till EU och Bryssel, då man sökte en ny chef för EU-representationen.

EU-kolumn 10.8.2021

EU:s forsknings- och innovationssamarbete tacklar coronakrisen ur flera riktningar

Världens gemensamma önskelista till julgubben är redan skriven för i år. På första plats ligger ett vaccin mot coronaviruset. Även läkemedel, nya behandlingsmetoder, mobilappar och en massa ny kunskap om coronaviruset ligger högt på listan.

EU-kolumn 13.5.2020

FÅP – kriser, höjdpunkter och framtidsutsikter

Snart har man fått ihop det, FÅP eller Fem Års Paketet. Jag kikar i EU-agendan för hösten 2013 och ser välkända ord: Lampedusa (asylsökande), Syrien, Libyen, Ukraina, digital ekonomi, ungdomsarbetslöshet, utveckling av EMU. Nya meppar och kommissarier valdes 2014 och i alla EU-länder har hållits nationella val, men samma teman är fortfarande aktuella.

EU-kolumn 19.6.2018

Det permanenta strukturerade samarbetet sätter ramen för utvecklandet av EU:s försvarssamarbete

I diskussionen om EU:s försvarssamarbete har det under det senaste året förekommit flera förvirrande men viktiga bokstavskombinationer. En av dem fick mycket uppmärksamhet förra veckan, till och med i presidentvalsdebatten, eftersom EU:s utrikes- och försvarsministrar gav startskottet för det permanenta strukturerade samarbetet (Permanent structured cooperation, förkortat Pesco).

EU-kolumn 23.11.2017

Vart är den europeiska transportpolitiken på väg?

Hur kommer den europeiska trafiken att se ut 2050? Är kaptenen på fartygets kommandobrygga ett minne blott, är himlen fylld av drönare och är bilar utan förare verklighet på våra gator och vägar?

EU-kolumn 14.11.2017

EUE-kolumn: EU räddar miljoner medborgare från att insjukna och dö i yrkesbetingad cancer

Till och med tiotals miljoner människor i Europeiska unionen exponeras regelbundet i sitt arbete för cancerframkallande ämnen. Årligen dör över 100 000 människor i yrkesbetingad cancer. Cancer är den vanligaste yrkesbetingade dödsorsaken i unionen, den orsakar över hälften av fallen. Situationen är upprörande. Den 11 juli godkände EU:s medlemsstater ett direktiv som syftar till att väsentligt minska dessa dödsfall.

EU-kolumn 24.7.2017

EUE-kolumn: Södra grannen Estland som skeppare för EU-rådet följande halvårsperiod

Vårt grannland Estland har nu tagit över stafettpinnen från Malta och ska inleda sin sex månaders period som ordförandeland för rådet. Estlands ordförandeperiod tidigarelades med ett halvt år efter att Storbritannien meddelade sitt kommande utträde och därmed drog sig ur sin planerade tur att leda. Den flexibla grannen i söder har emellertid berett sig inför utmaningen på ett effektivt sätt och dessutom rekordsnabbt!

EU-kolumn 18.7.2017

EUE-kolumn: Malta: Litet och starkt

Maltas första EU-ordförandeskap upphörde vid månadsskiftet och Estland, vårt sydliga grannland, tog över styret av rådet. Förra veckan såg vi därför tecken på en förändring. Esterna skyndade sig framåt medan Malta, medvetet om upphörandet av sitt uppdrag, tog det lugnare. Under ordförandeskapet presterade Malta åtminstone några historiska resultat: roamingavgifterna avskaffades och kommissionen tog flera initiativ på uppbyggande av ett socialt Europa. Dessutom inleddes brexitförhandlingarna.

EU-kolumn 14.7.2017

EUE-kolumnen: Fulla poäng till Echa

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa fyllde tio år i juni. Jubilaren firade hemma hos sig i det tjusiga huset på Annegatan i Helsingfors mittemot den grönskande Gamla kyrkoparken. Gratulanterna var många: gamla bekanta, pappor och mammor, faddrar och vänner, vi som var med under myndighetens tångförlossning och som senare arbetat i dess förvaltningsorgan, statsrådet under statsminister Juha Sipiläs ledning, en del av ledningen i Helsingfors stad, kommissionärer och ministrar.

EU-kolumn 13.7.2017

EU-kolumn: EU:s försvarssamarbete blir vardag

På det sättet är försvarspolitiken ett ovanligt område att det oberoende av nations- eller partigränser krävs kraftigare åtgärder av EU. I det diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid som EU-kommissionen presenterade den 7 juni 2017 leder alla de framställda scenarierna föga överraskande till fördjupat samarbete. Det kan finnas olika åsikter om vägen dit och om takten, men riktningen är klar.

EU-kolumn 19.6.2017