Kategori: EU-kolumn

Italiens tidigare premiärministrar Letta och Draghi vid rodret för EU:s konkurrenskraftspolitik

Utvecklingen av den inre marknaden och EU:s konkurrenskraft är centrala teman under Europaparlamentsvalet i juni. Utredningar på hög nivå som Italiens två tidigare premiärministrar Enrico Letta och Mario Draghi gjort sätter fart på diskussionen. Lettas utredning, som publicerades i april och beställdes av Europeiska rådet, handlar om framtiden för Europas inre marknad. Till sommaren förväntas Draghi bli klar med sin utredning, som handlar om EU:s konkurrenskraft mera allmänt. En diskussion har varit väntad och viktig. En starkare strategisk konkurrenskraft är även en av Finlands prioriteringar för inflytande i EU.

EU-kolumn 22.5.2024

Spanien rodde i land hela 71 lagstiftningsförslag under sitt EU-ordförandeskap

Årsskiftet innebär ett slut på Spaniens EU-ordförandeskap. Pressen på Spanien att driva fram centrala, ofullbordade lagstiftningsförslag var stor. Det gick vägen trots allt – under ordförandeskapet färdigställdes 71 lagstiftningsförslag. Spanien kan anses ha fört fram lagstiftningsarbetet i exceptionellt rask takt inom alla sektorer. Särskilt när det gäller att påskynda den gröna omställningen lyckades det spanska ordförandeskapet till och med bättre än väntat. EU fortsatte också att stödja Ukraina på olika sätt under ledning av Spanien.

Aktuellt 10.1.2024

Den pensionerande EU-ambassadören Marja Rislakki tror på ett enhetligt Europa

Chefen för Finlands EU-representation, ambassadör Marja Rislakki, har sett hela Finlands EU-medlemskap från första parkett. När Finland förhandlade om EES-avtalet och därefter anslutningsavtalet var hon huvudförhandlaren minister Salolainens tjänstemannasekreterare. 2017 tog vägarna henne återigen till EU och Bryssel, då man sökte en ny chef för EU-representationen.

EU-kolumn 10.8.2021

EU:s forsknings- och innovationssamarbete tacklar coronakrisen ur flera riktningar

Världens gemensamma önskelista till julgubben är redan skriven för i år. På första plats ligger ett vaccin mot coronaviruset. Även läkemedel, nya behandlingsmetoder, mobilappar och en massa ny kunskap om coronaviruset ligger högt på listan.

EU-kolumn 13.5.2020

FÅP – kriser, höjdpunkter och framtidsutsikter

Snart har man fått ihop det, FÅP eller Fem Års Paketet. Jag kikar i EU-agendan för hösten 2013 och ser välkända ord: Lampedusa (asylsökande), Syrien, Libyen, Ukraina, digital ekonomi, ungdomsarbetslöshet, utveckling av EMU. Nya meppar och kommissarier valdes 2014 och i alla EU-länder har hållits nationella val, men samma teman är fortfarande aktuella.

EU-kolumn 19.6.2018

Det permanenta strukturerade samarbetet sätter ramen för utvecklandet av EU:s försvarssamarbete

I diskussionen om EU:s försvarssamarbete har det under det senaste året förekommit flera förvirrande men viktiga bokstavskombinationer. En av dem fick mycket uppmärksamhet förra veckan, till och med i presidentvalsdebatten, eftersom EU:s utrikes- och försvarsministrar gav startskottet för det permanenta strukturerade samarbetet (Permanent structured cooperation, förkortat Pesco).

EU-kolumn 23.11.2017

Vart är den europeiska transportpolitiken på väg?

Hur kommer den europeiska trafiken att se ut 2050? Är kaptenen på fartygets kommandobrygga ett minne blott, är himlen fylld av drönare och är bilar utan förare verklighet på våra gator och vägar?

EU-kolumn 14.11.2017

EUE-kolumn: EU räddar miljoner medborgare från att insjukna och dö i yrkesbetingad cancer

Till och med tiotals miljoner människor i Europeiska unionen exponeras regelbundet i sitt arbete för cancerframkallande ämnen. Årligen dör över 100 000 människor i yrkesbetingad cancer. Cancer är den vanligaste yrkesbetingade dödsorsaken i unionen, den orsakar över hälften av fallen. Situationen är upprörande. Den 11 juli godkände EU:s medlemsstater ett direktiv som syftar till att väsentligt minska dessa dödsfall.

EU-kolumn 24.7.2017

EUE-kolumn: Södra grannen Estland som skeppare för EU-rådet följande halvårsperiod

Vårt grannland Estland har nu tagit över stafettpinnen från Malta och ska inleda sin sex månaders period som ordförandeland för rådet. Estlands ordförandeperiod tidigarelades med ett halvt år efter att Storbritannien meddelade sitt kommande utträde och därmed drog sig ur sin planerade tur att leda. Den flexibla grannen i söder har emellertid berett sig inför utmaningen på ett effektivt sätt och dessutom rekordsnabbt!

EU-kolumn 18.7.2017

EUE-kolumn: Malta: Litet och starkt

Maltas första EU-ordförandeskap upphörde vid månadsskiftet och Estland, vårt sydliga grannland, tog över styret av rådet. Förra veckan såg vi därför tecken på en förändring. Esterna skyndade sig framåt medan Malta, medvetet om upphörandet av sitt uppdrag, tog det lugnare. Under ordförandeskapet presterade Malta åtminstone några historiska resultat: roamingavgifterna avskaffades och kommissionen tog flera initiativ på uppbyggande av ett socialt Europa. Dessutom inleddes brexitförhandlingarna.

EU-kolumn 14.7.2017