Bild: Eemeli Peltonen

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen (EUE) spelar en nyckelroll vid genomförandet av Finlands EU-politik. Representationen driver Finlands intressen vid beslutsfattandet inom EU utgående från regeringens direktiv samt rapporterar och förmedlar information till Finland.

EU-kolumner är skriven av EU-representationens sakkunniga.

EU-kolumn 10.11.2016

EUE-kolumni: Eläinten suojelua vai kauppapolitiikkaa

Bild: EU
Pigs animal welfare

I Finland förbjöds kupering av grissvansar 1996. Sverige och Finland undantaget kuperas grisarnas svansar rutinmässigt i alla EU-länder för att undvika svansbitning, oberoende av om de är ekogrisar eller vanligt uppfödda. Det sker både i Danmark, Tyskland och Nederländerna. Det kan vara bra att komma ihåg när man i juletider får lust att köpa billig dansk skinka.

I förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP mellan EU och Förenta staterna har EU ställt hårda krav under kapitlet om sanitära och fytosanitära åtgärder angående djurens välfärd. Tillsvidare har USA inte godkänt kraven. USA anser att det är en djurskyddsfråga som inte har något att göra med handelspolitik. Striktare välfärdskrav kostar givetvis också mer.

I EU får man inte längre hålla hönor i för små burar, grisar ska ha utrymme att röra sig och möjlighet till arttypiskt beteende. Det är två exempel där EU-länderna har samma praxis och krav. Det har också föreslagits att EU:s krav och standard ska gälla produktionen av livsmedel eller uppfödningen av djur som exporteras från tredjeländer.

Lagstiftning, attityder och omtanke

I ekologisk produktion är djurskyddskraven i regel striktare än i den vanliga produktionen. Enligt förordningen om ekologisk produktion ska djuren ha tillräckligt med ljus och spån och hönors näbbar får inte stympas. Europaparlamentet vill ytterligare, under pågående trepartsförhandlingar, införa krav i förordningen på en övre gräns för djur per gård. Medlemsländerna förhåller sig inte särskilt positivt till detta med motiveringen att det inte är gårdens storlek som avgör hur djuren behandlas. Djurens välfärd avgörs i själva verket av människors attityder och omtanke.

Kirsi Heinonen
Kirsi Heinonen är specialsakkunnig vid Finlands EU-representation med ansvar för veterinärmedicin, livsmedelssäkerhet, livsmedel och folkhälsa.

EU har ingen övergripande lagstiftning om djurvälfärd som kunde tillämpas omfattande. Det är det som djurskyddsorganisationerna och vissa medlemsstater kräver. Kommissionen svarar att det nu är dags att verkställa den lagstiftning som finns, till exempel svanskupering på grisar, som förbjöds genom ett direktiv redan 2008.

Många är också oroade för husdjurens och cirkusdjurens djurskydd. Det krävs komplicerat lagstiftningsarbete om det ska gälla alla sorters djur, också fåglar och fiskar. Till och med insekter diskuteras. Det har bevisats vetenskapligt att insekter inte känner smärta. I EU har man diskuterat användningen av insekter i livsmedel och foder.

I Finland är beredningen av en ny djurskyddslag inne på åttonde året.

En smutsig gris är en lycklig gris

När vi tar hand om våra egna och andras husdjur ska vi alltid minnas att hundar och katter är egna arter. De är inte människor och deras behov skiljer sig oftast från människors behov. Om en gris är smutsig och bökar utomhus i en lerpöl betyder det inte att den vanvårdas, snarare tvärtom. I Finland behöver höns inte kunna gå ut på vintern, de gillar inte kyla. Det är glädjande hur mycket betande kor man ser när man kör i Belgien, Tyskland och Frankrike. De är ofta långhåriga kossor med sina kalvar som är avsedda för köttproduktionen och de klarar sig bra ute året om i det centraleuropeiska klimatet, men också i Finland.

Ett djur som mår bra producerar bra och ger sin ägare orsak till stolthet.

Kirsi Heinonen

Om skribenten

Admin