Bild: Team Finland/JSM Arkiv Potatisåker.

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen (EUE) spelar en nyckelroll vid genomförandet av Finlands EU-politik. Representationen driver Finlands intressen vid beslutsfattandet inom EU utgående från regeringens direktiv samt rapporterar och förmedlar information till Finland.

EU-kolumner är skriven av EU-representationens sakkunniga.

EU-kolumn 22.3.2017

EU-kolumn: På spaning efter en enklare och effektivare jordbrukspolitik

I mars börjar också de finska jordbrukarna planera vårens arbete. Odlingsplaner slipas och skiftesdata ska anges i ansökan om stöd. Varje vår försvårar den komplicerade stödbyråkratin planeringen, orsakar frustration och onödig rädsla att göra fel.

Det har länge talats om att jordbrukspolitiken och stöden borde göras enklare, och ärendet har varit ett genomgående tema i beredningen inför den kommande programperioden. Jag tror att kommissionen, parlamentet, medlemsstaterna ministeriers och myndigheter har verkliga intentioner att skapa en effektivare och enklare politik som stärker landsbygdens livskraft och tryggar en lönsam matproduktion.

Men resultaten har tyvärr tillsvidare varit blygsamma. För att man ska lyckas måste frågan behandlas som helhet. Förenklingen måste ske ändå från förhandlingsbordet i Bryssel till potatisåkern.

Lättare program, enklare att genomföra

Var borde man börja? Redan den politiska beredningen är ytterst byråkratisk. Ta landsbygdsprogrammet som exempel. Det ska hjälpa att göra landsbygden till en livskraftig plats att bo och arbeta på, också för unga människor, det ska förbättra miljöns tillstånd och öka djurens välbefinnande. När jag bläddrar i programmet kan jag inte låta bli att fundera om man inte kunnat uppnå samma resultat, eller bättre, med ett lite lättare program och lite mindre dokumentering. Det massiva landsbygdsprogrammet på 900 sidor får läsaren att tappa andan.

Men endast ett förkortat program det hjälper inte dem som behöver stöd. Det behövs också konsekvent förenkling i praktiken.

Samtidigt kan man förhoppningsvis minska stödmottagarnas osäkerhet och administrativa börda. De olika tillsyns- och granskningsförfarandena måste förnyas och följderna bli mer rimliga. Det är dags att ta i bruk modern teknik till stöd för tillsynen och ingripa i de relevanta felen. Det nuvarande systemet snubblar på småfel och några ar hit eller dit, och är inte kostnadseffektivt. Pedanteriet riskerar hela systemets trovärdighet och begriplighet.

Jordbrukaren, en fredsbevarare

Den kommande programperiodens mål borde vara en kraftfull, flexibel, förutsägbar och enkel jordbrukspolitik som samtidigt är miljö- och klimatvänlig. En lyckad jordbrukspolitik skapar förutsättningar för mångsidigt företagande på landsbygden, främjar hållbar användning av naturresurser och skapar förutsättningar för ansvarsfull produktion av hälsosam och trygg mat i hela Europa.

Man ska inte leka med maten. Jordbrukaren är den bästa fredsbevararen – anarkin lurar bakom fem uteblivna måltider.

Minna-Mari Kaila
Skribenten är avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriet

 

Om skribenten

Admin