Bild: Miikka Väänänen
Nyheter 28.6.2017

Estland inledde sitt första EU-ordförandeskap

Estland övertog ordförandeskapet i Europeiska unionen den 1 juli 2017. Det är Estlands första ordförandeskap i EU. Estland blev medlem i EU 2004 tillsammans med nio andra stater. Den historiska utvidningen gjorde slut på delningen av Europa. Till Schengen-området har Estland hört sedan slutet av 2007 och till euroområden anslöt sig landet 2011.

Estlands premiärminister Jüri Ratas (till vänster) och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.  Foto: European Commission/Etienne Ansotte.

Estlands ordförandeskap är den nya ordförandetrions första period. Bulgarien och Österrike utgör trion tillsammans med Estland.

Föregående trio bestod av Nederländerna, Slovakien och Malta, vars ordförandeskap avslutades när Estland tog över.

Staterna i trion samarbetar intensivt under 18 månader och utformar tillsammans teman, långsiktiga mål och program. Utgående från dessa skapar varje ordförandeland en mer detaljerad halvårsplan.

Enighet genom balans

I sitt program presenterar Estland mottot för ordförandeskapet: ”Unity trough balance”, enighet

Estland betonar i programmet att Europa har mycket gemensamt som gör det möjligt att övervinna problem och göra det bästa av situationen tillsammans. I programmet framhålls också Estlands roll i att finna en balans mellan medlemsländernas olika synpunkter, traditioner och intressen. Målet är så goda lösningar som möjligt för medlemsstaternas medborgare. genom balans.

Estland har fastställt fyra prioriterade områden som man ska fokusera på under ordförandeskapet:

  • öppen och innovativ ekonomi
  • ett tryggt Europa
  • ett digitalt Europa med fri rörlighet för data
  • ett involverande och hållbart Europa

Estland tog Storbritanniens plats som ordförandeland

Brexit, det vill säga Storbritanniens beslut att gå ur EU, orsakade förändringar i tidsplanen för ordförandeskapet. Ursprungligen skulle Storbritannien inleda sitt ordförandeskap nu i juli, men i och med brexit föll Storbritannien bort ur rotationen och ordförandeskapen tidigarelades med ett halvt år. Därför inledde Estland sitt ordförandeskap redan nu i juli.

Efter Estland står Bulgarien och Österrike i tur. Finlands ordförandeskap börjar i juli 2019.

Ytterligare information: