Bild: Suomi-kuvapankki/Riku Isohella
Aktuellt 28.10.2017

Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation – Ansökningsomgång 2018 är nu öppen

Utrikesministeriet lediganslår statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation att sökas. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2018.

I budgetpropositionen för 2018 har det föreslagits att 370 000 euro ska anvisas för understöden. Syftet med understöden är att öka kunskapen om Europeiska unionen.

Prioriteringar för ansökningsomgången för 2018 är EU:s framtid och dess betydelse för Finland, brexit, den ekonomiska politiken, handelspolitiken och Ekonomiska och monetära unionen EMU. Övriga prioriteringar är EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt försvar och ungas möjligheter i EU och medlemskapets för- och nackdelar för dem.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan ska omfatta en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet.

Ansökan ska inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 4 december 2017 klockan 16.15. Märk kuvertet ”Stöd för Europainformation”. Närmare upplysningar: europainformationen@formin.fi eller informatör Juhana Tuomola juhana.tuomola@formin.fi, tfn. 050 357 7974.

 

Ansökningsomgång 2018 – Blanketterna och anvisningarna:

 

Allmänna villkor 2018

Ansökan 2018

Ansökningsförfarande 2018

Ansökan 2018

Rapport angående informationsstöd 2018

Revisorns försäkran 2018