Bild: Euroopan komissio

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen (EUE) spelar en nyckelroll vid genomförandet av Finlands EU-politik. Representationen driver Finlands intressen vid beslutsfattandet inom EU utgående från regeringens direktiv samt rapporterar och förmedlar information till Finland.

EU-kolumner är skriven av EU-representationens sakkunniga.

EU-kolumn 14.11.2017

Vart är den europeiska transportpolitiken på väg?

Hur kommer den europeiska trafiken att se ut 2050? Är kaptenen på fartygets kommandobrygga ett minne blott, är himlen fylld av drönare och är bilar utan förare verklighet på våra gator och vägar?

EU:s ordförandeland Estland har lyft upp digitaliseringen på EU:s agenda på flera olika sätt, också inom transportsektorn. Under sin första period som EU-ordförande har Estland som mål att, i form av rådets slutsatser, ta fram en ram för digitaliserade transporter, att i jungfruliga marker sätta ut skyltar som pekar mot en skön ny värld. En värld där vi med hjälp av digitala lösningar orsakar mindre utsläpp från trafiken, erbjuder bättre service och stärker Europa i den globala konkurrensen.

Transportpolitiken håller på att träda in i en betydelsefull era. Förväntningsvärdet är att den nya eran är bättre än de tidigare. Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet (GD Move) ordnar tillsammans med ordförandelandet Estland konferensen Digital Transport Days i Tallinn andra veckan i november. Idén är att gestalta hur vi kan öppna dörrar mot nya utmaningar och nya möjligheter.

Päivi Wood arbetar med investeringar, innovation och hållbar trafik vid kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet. Foto: Finlands EU-representation

Kompatibla system

I takt med att digitaliseringen och automatisaringen vinner terräng produceras ofantligt mycket information. Aktörerna på marknaden försöker febrilt hitta på hur informationen kan utnyttjas bättre och effektivare. Och hur kan vi säkerställa att olika aktörers system är kompatibla med varandra?

Det finländska konceptet mobilitet som en tjänst är ett steg i denna riktning: trafiken och transporterna är på väg att bli en helhetsbetonad service som allt bättre tillgodoser användarnas behov. Den finländska progressiva transportpolitiken har noterats också ute i världen: den 2 november tilldelades kommunikationsministeriet det ansedda ITS Hall of Fame -priset på världskongressen för intelligenta transporter i Montreal.

Kan konceptet mobilitet som en tjänst eventuellt fungera också mellan EU-länder? Alla som reser mellan EU-kvarteren i Bryssel och Helsingfors centrum vet att man förutom en flygbiljett också behöver ett knippe andra biljetter. Är det bara en utopi eller kan hela resan omspännas av en enda kompatibel tjänst? Eller kan tjänsten rentav omboka resenären fram till destinationen om en av länkarna i resekedjan ger vika?

Bilarna samlar redan nu en stor mängd information – vad kan vi göra för att bättre dra nytta av informationen? Det sägs att den fysiska transportinfrastrukturen borde garneras med ett digitalt lager. När trafiken och transporterna digitaliseras kan infrastrukturen förmedla information till fordonen och vice versa. Information kan gälla rusningar, väderförhållanden och olyckor. Samtidigt blir det möjligt att optimera valet av rutter och på så sätt undvika rusningstrafik, öka trafiksäkerheten och minska utsläppen från trafiken.

Tallinn vägvisare för digitala transporter i Europa

Konferensen i Tallinn fokuserar inte enbart på den nytta som digitaliseringen kan ge trafiken och transporterna. Minst lika viktigt är det att kunna lösa nya utmaningar. Hur kan vi garantera ett tillräckligt dataskydd så att konsumenterna kan lita på de nya tjänster som erbjuds eller hur kan vi stärka företagens förmåga att skydda sig mot cyberattacker? De nya tjänsterna och nya verksamhetsmodellerna ställer också nya krav på utbildning och arbetskraft.

Kan dessa utmaningar vändas till styrkor? Så att Europa aktivt visar vägen till utveckling? I stället för att vi våndas över att skyddet av personuppgifter i Europa är strängare än annanstans och att de europeiska aktörerna ställs inför fler krav än andra kan vi se det som en styrka att lagstiftningen ger företagen en möjlighet att förbereda sig för en ny era, också på den globala marknaden.

Automatiserade obemannade fatyg testas som bäst, drönare används för  övervakningsuppgifter och automatiserade metrotåg går redan i trafik. Stora förväntningar riktas nu mot Tallinnkonferensen som vägvisare för vart den europeiska transportpolitiken är på väg. Tallinn väntas ge en gemensamt syn på vilka möjligheter de digitaliserade transporterna kan erbjuda och vilka utmaningar vi måste övervinna innan vi inom transportsektorn kan ta del av alla fördelarna med digitaliseringen.

 

Päivi Wood

Skribenten arbetar vid kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet (GD Move)

Om skribenten

EUEkirjoittaja