Bild:
Nyheter 8.4.2019

I ordförandeskapets kulisser: Terhi Bunders har aldrig en tråkig dag på jobbet

I den här serien kikar vi in bakom kulisserna till Finlands EU-ordförandeskap och bekantar oss med de personer som jobbar där. Nu står Terhi Bunders i tur. Hon samordnar EU-ärenden vid utrikesministeriets Europaavdelning.

Vilken sorts frågor kommer du själv att arbeta med under ordförandeskapet?

Terhi Bunders
Terhi Bunders

För närvarande samordnar jag utrikesministeriets förberedelser inför EU-ordförandeskapet. Det gäller allt från utbildning kring praktiska förfaranden och mötesarrangemang i Helsingfors till budgetar och planering av det övergripande innehållet.

EU-representationen håller i trådarna

Ett av våra mål är att vi ska arbeta öppet och konsekvent. Då spelar kommunikationen en stor roll. Vi ska också försöka hitta de områden där vi har en möjlighet att påverka inom olika sektorer. I början av ordförandeskapet är det främst Finlands EU-representation i Bryssel som håller i trådarna och här i Helsingfors är vår uppgift att stödja EU-representationen och de andra beskickningarna där det behövs. Det är viktigt att det är klart för alla vem som leder arbetet och i det här fallet är det EU-representationen.

Regeringen diskuterar EU-ärenden varje vecka i EU-ministerutskottet. I mitt jobb ingår att samla bakgrundsmaterial för dessa möten och att granska EU-politiken ur utrikesministeriets perspektiv.

Brexit sysselsätter

Jag arbetar dessutom som utrikesministeriets brexit-koordinator. EU:s och Storbritanniens kommande relation kommer att sysselsätta mig även under ordförandeskapet. För närvarande arbetar vi tillsammans med andra med att förbereda oss för olika scenarier som kan realiseras under vårt ordförandeskap.

Med allt detta sitter jag inte sysslolös och det blir inga tråkiga dagar på jobbet!

Vilka utrikespolitiska frågor och sådant som hör till utrikesministeriets ansvarområde tror du att kommer upp under ordförandeskapet?

Enligt Lissabonfördraget är det Europeiska utrikestjänsten som leder utrikes- och säkerhetspolitiken. Utrikesrådet leds av den höga representanten för utrikes frågor. Handelspolitiken leds emellertid av en minister i ordförandelandet. Vår roll är att stödja deras arbete. Det är klart att alla utrikespolitiska frågor inte går att förutse. Det händer någonting någonstans och vi måste vara på alerten och reagera.

Tillväxt, säkerhet och klimatet

Utrikesministeriet har emellertid flera frågor på sitt ansvar som faller utanför utrikes- och säkerhetspolitiken, till exempel handelspolitiken, utvecklingspolitiken, finansieringen av utrikespolitiken, EU:s utvidgning, rättsliga frågor och olika frågor i anslutning till konsulära tjänster. Det kommer att ske en hel del inom dessa områden. EU:s agenda ska drivas framåt och vi kan påverka EU:s arbete under de kommande fem åren.

Finlands genomgripande teman för ordförandeskapet är tillväxt, säkerhet och klimatet.

Arktiska frågor kommer att vara på tapeten under Finlands EU-ordförandeskap.
Arktiska frågor kommer att vara på tapeten under Finlands EU-ordförandeskap.

Från Afrika till Arktis

Det är klart att EU:s och Storbritanniens relation kommer att orsaka arbete. Samtidigt vill vi föra fram betydelsen av det internationella regelsystemet både inom handeln och andra sektorer. I våra Afrikarelationer behövs bättre balans och ett mer strategiskt grepp. Arktis är också en viktig region, det är på vårt ansvar att hålla framme de nordliga regionerna på EU:s agenda. Kontinuitet är betydelsefullt och jag hoppas att vi kan dra nytta av de insatser vi gjort som ordförandeland i Europarådet och Arktiska rådet. Rättsstatsfrågorna är ett exempel på ett sådant tema.

Som i allt samarbete med många inblandade aktörer och intressen finns det många utmaningar. Men vi ska inte stirra oss blinda på problemen. Man måste börja med att ha mål och strategier klara för sig själv – och sedan göra dem klara för andra.

Se även:

Följ Finlands EU-ordförandeskap på Twitter: #EU2019FI