Bild:

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 16.5.2019

Månadens fråga: Varför ska ungdomar röstä i EU-valet, Lauri Ikola?

EU-valets förhandsröstningen arrangeras 15.-21.5. och valdagen är 26.5. På valet efter valet har det valdeltagandet varit på låga tal i Finland (2014: 39%) och speciellt bland de ungdomar har aktivitet varit verkligen låga (2014: 10%). Varför ska ungdomars röst hörs i EUs beslusfattandet bättre än tidigare? Vi frågade från ordförandet för Unga Européer i Tammerfors Lauri Ikola, att varför ska ungdomar röstä i EU-valet.

Lauri Ikola är ordförandet för Unga Européer Tammerfors och historia student på Tammerfors universitetet
Lauri Ikola är ordförandet för Unga Européer Tammerfors och historia student på Tammerfors universitetet.

Varför ska ungdomar rösta i EU-valet? Den frågan har jag hört många gånger under våren. Svaret är enkelt. Vi unga måste få vår röst hörd i politiken, också i EU. Och vår röst ska höras idag, inte imorgon, eftersom det är nu det fattas beslut om EU:s framtid som påverkar oss och våra livsval.

Under våren har vi till vår glädje upptäckt att ungas intresse för politik håller på att öka. Det syns både på papper i Ungdomsbarometerns statistik och på gator och torg under klimatmarscher runt om i Finland. Den entusiasm som syns under klimatmarscherna borde nu också bära in i vallokalerna.

I EU-valet 2014 röstade bara tio procent av 18–24-åringarna. Av över 55-åringarna röstade 43 procent. Siffrorna är alarmerande låga och de skvallrar om att dagens beslutsfattare åtminstone inte har valts av ungdomarna.

I detta val avgörs unionens framtida riktning

Under den kommande parlament perioden kommer man bland annat att diskutera hur klimatförändringen ska åtgärdas, hur européernas säkerhet ska tryggas och hur Erasmus, EU:s program för utbildning och ungdomar, ska finansieras.

EU står på flera sätt inför ett brytningsskede och i detta val avgörs unionens framtida riktning. Det handlar också om EU:s värderingar. EU bygger på demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Under den senaste tiden har dessa grundläggande värderingar ifrågasatts. Därför handlar detta val också om att de här värderingarna, som är viktiga för oss unga, ska förverkligas också i framtiden. Vi kan inte låta andra bestämma vem som fattar besluten för vår del när vi har möjligheten att bestämma själva.

Oron för framtiden binder ungdomar

Vi unga är inte en enhetlig massa med lika åsikter, men det finns två saker som förenar de flesta av oss. Det är oron för framtiden, både vad gäller klimatförändringen och säkerheten, och en bred förståelse för hur viktigt det är med internationalism.

Enligt en undersökning av föreningen Unga européer upplever 89 procent av 18–29-åringarna sig som EU-medborgare och 81 procent tror att EU-medlemskapet är bra för Finland. Det är inget under med tanke på att internationalism är vardag för oss tack vare våra språkkunskaper, utbyteserfarenheter och sociala medier. Vi kan ändå inte anta att de här sakerna är självklarheter för alla. Endast genom att rösta kan vi se till att de frågor som vi tycker är viktiga också är lika självklara för beslutsfattarna.

Lauri Ikola

Författaren är en historia student och en ordförande för Unga Européer i Tammerfors.