Bild: European Union 2019 - Source : EP
Nyheter 11.7.2019

Europaparlamentets politiska grupper och de europeiska partierna

Denna nyhet publicerades första gången den 6 juli 2018 och uppdaterades efter 2019 EU-valet och den 28 februari 2024.

Europaparlamentet är det enda EU-organet dit medborgarna väljer sina representanter genom direkt val. Fastän det är nationella partier som ställer upp kandidater i medlemsländerna, arbetar de som blir invalda i parlamentet i parlamentets egna politiska grupper.

Ledamöterna i parlamentet är inte organiserade efter nationalitet utan efter politiska ideologier och ståndpunkter. De finländska parlamentarikerna sitter med andra ord inte tillsammans utan de sitter med sina respektive politiska grupper i parlamentet. Parlamentsledamöternas platser bestäms enligt vilket nationellt parti de representerar och partierna är i sin tur medlemmar i partier på europeisk nivå. De europeiska partierna har inte personmedlemmar utan medlemmarna består av nationella partier.

Heidi Hautala (Gröna) är en av parlamentets 14 vice ordförande under valperioden 2019–2024.
Heidi Hautala (Gröna) är en av parlamentets 14 vice ordförande under valperioden 2019–2024. (Bild: European Union 2019 – Source : EP)

Parlamentets politiska grupper bildas utifrån europeiska partier

Parlamentsledamöterna organiserar sig i politiska grupper som oftast består av ett eller flera europeiska partier. För att skapa en grupp krävs det minst 23 parlamentariker från en fjärdedel av medlemsländerna. En enskild parlamentariker kan endast höra till en politisk grupp eller så kan hen vara obunden och arbeta utanför grupperna.

De europeiska partierna är bestående organisationer medan de politiska grupperna i parlamentet kan förändras till och med under en pågående valperiod, särskilt de små grupperna. Det beror på att enskilda ledamöter kan byta nationellt parti och då byter de också europeiskt parti. Det är också möjligt för ett parti att byta grupp i parlamentet under valperioden. De största grupperna i parlamentet är emellertid etablerade och stabila.

Det finns för närvarande 12 registrerade europeiska partier och i Europaparlamentet finns det sju politiska grupper:

  • Europeiska folkpartiets grupp (European People’s Party, EPP)
  • gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D)
  • gruppen Renew Europe (RE)
  • gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (Greens/European Free Alliance, Verts/ALE)
  • gruppen Identitet och demokrati (Identity and Democracy, ID)
  • gruppen Europeiska konservativa och reformister (European Conservatives and Reformists, ECR)
  • gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (European United Left–Nordic Green Left, GUE/NGL)

Dessutom finns det grupplösa ledamöter i parlamentet.

Europeiska folkpartiets grupp
Europeiska folkpartiets grupp består enbart av Europeiska folkpartiet, EPP, som grundades 1976. Av de finländska partierna hör Samlingspartiet och Kristdemokraterna till EPP. Ideologiskt placerar sig EPP center–höger på den politiska skalan. Viktiga teman för gruppen är bland annat frihet, ansvar, EU:s utvidgning och subsidiaritetsprincipen.

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D)
Denna politiska grupp består av Europeiska socialdemokraters parti. Partiet och den politiska gruppen företräder en center–vänster-ideologi. Partiet grundades 1992 och anser att ekonomin ska tjäna samhället och inte tvärtom. Partiets mål är att varje europé ska ha ett arbete som garanterar en tillfredsställande livskvalitet. Utbildning och olika sociala program ska ge alla en möjlighet till ett gott liv. Av de finländska partierna hör Socialdemokraterna till denna grupp.

Gruppen Renew Europe
Gruppen Renew Europe (tidigare Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, ALDE) består av två europeiska partier, Alliansen liberaler och demokrater för Europa, som grundades 1976, och Europeiska demokratiska partiet, som grundades 2004. ALDE-gruppen bytte namn till Renew Europe i juni 2019. Av de finländska partierna hör Centern och Svenska folkpartiet till Renew Europe. Gruppens ideologi är liberal-höger och till des viktigaste teman hör demokrati och mänskliga rättigheter, ett öppet samhälle och hållbar utveckling. Gruppen stöder också EU:s utvidgning och subsidiaritetsprincipen.

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Till den politiska gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen hör Europeiska gröna partiet och Europeiska fria alliansen. Gröna partiet grundades 2004 och driver miljöfrågor, demokrati och jämlikhet. Europeiska fria alliansen grundades redan 1981 och består av nationella partier som står för större regionalt självstyre. Av de finländska partierna hör De gröna till denna grupp.

Gruppen Identitet och demokrati
Gruppen Identitet och demokrati grundades i juni 2019 som efterträdare till gruppen Nationernas och friheternas Europa (ENF), som verkade under den förra valperioden. Sannfinländarna hörde till denna grupp under den valperiod som började 2019. År 2023 återvände partiet dock till gruppen Europeiska konservativa och reformister, där partiet tidigare varit med under perioden 2014–2019. Gruppen bildades för att samla alla europeiska ytterhögerpartier i samma grupp. I gruppen ingår olika invandrarkritiska och nationalistiska partier, bland annat Marine Le Pens parti Rassemblement national.

 

Gruppen Europeiska konservativa och reformister
Bakom ECR-gruppen finns partiet Alliansen konservativa och reformister i Europa, men dit hör också parlamentariker från andra europeiska partier och obundna. Partiet grundades 2009 och är euroskeptiskt och konservativt till sin ideologi. Gruppen driver inte att EU ska läggas ned utan vill reformera unionen i en riktning med större respekt för nationalstaternas självbestämmanderätt. För närvarande hör inga finländska parlamentsledamöter till denna grupp. Av de finländska partierna hör  Sannfinländarna till denna grupp.

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Gruppen som förkortas GUE/NGL grundades i sin nuvarande form 1994. Av de finländska partierna hör Vänsterförbundet till denna grupp. GUE/NGL placerar sig politiskt längst till väster i Europaparlamentet. Gruppen arbetar för en union med social rättvisa och hållbar utveckling.

Läs mer:
Europaparlamentets politiska grupper