Bild: Wilhelmiina Koivuniemi
Nyheter 17.5.2021

Anställd vid EU: lobbare Wilhelmiina Koivuniemi

Europeiska unionen sysselsätter mer än 40 000 personer, varav drygt tusen är finländare. Wilhelmiina Koivuniemi bistår som sakkunnig vid Finlands Näringslivs kontor i Bryssel. Vi frågade Koivuniemi hur hon började arbeta vid EU och vilka tips hon har för den som drömmer om en karriär vid EU.

Med vilka uppgifter arbetar du?

–Jag arbetar som biträdande sakkunnig vid Finlands Näringslivs kontor i Bryssel. Finlands Näringslivs huvudsakliga uppgift är att uppmärksamma politiker och lagberedare på de synpunkter företagen har: hur de reformer Finland eller EU bereder påverkar företagens framtida tillväxt, export, investeringar eller utsikter för sysselsättningen. Vi vill verka för ett företagsvänligt samhälle och en reformerad marknadsekonomi. Då man skapar förutsättningar för framgång för europeiska företag gynnas även medborgarna på många sätt genom att det skapas arbetsplatser och utkomster, skatteintäkter och offentliga tjänster. Vi har en lång erfarenhet i Bryssel: Finlands Näringsliv har haft ett eget kontor här sedan år 1974.

Då man skapar förutsättningar för framgång för europeiska företag gynnas även medborgarna på många sätt genom att det skapas arbetsplatser och utkomster, skatteintäkter och offentliga tjänster.

– I mitt arbete ansvarar jag för kontorets kommunikation, sociala medier, där det nyaste tillägget är Instagram-kontot @finnishindustries (på engelska), att hålla kontakt med samarbetspartner, särskilt med Europaparlamentet, att ordna evenemang och att följa teman inom EU:s utbildnings-, hälsovårds- och handelspolitik.

Hur kom det sig att du började arbeta vid Europeiska unionen?

– Jag har studerat politisk historia vid Helsingfors universitet och är politices magister.

– Till Bryssel kom jag via Dublin och Aten hösten 2018 för att utföra min högskolepraktik vid europaparlamentariker Henna Virkkunens kontor vid Europaparlamentet. Efter praktiken fortsatte jag vid Virkkunens kontor som hennes assistent.

– Jag gick över till Finlands Näringsliv i början av år 2020. Under min tid vid parlamentet hade jag redan samarbetat med experterna vid Finlands Näringslivs kontor i Bryssel, så starte var smidig och övergången till näringslivet kändes som ett bra steg i det här skedet av min karriär. Jag har trivts utmärkt både som lobbyist och vid Finlands Näringsliv!

Vilka tips vill du ge den som är intresserad av en karriär vid EU?

– Det finns lika många vägar till en karriär inom EU som det finns intresserade. Det viktigaste är att minnas att varje karriärutveckling är unik, och det lönar sig inte att ta för mycket modell av någon annans karriär, och allra minst lönar det sig att känna sig pressad.

– Det viktigaste är att arbeta målmedvetet mot de drömmar du har, men samtidigt ska man minnas att inte vara för sträng mot sig själv, särskilt om drömmarna inte genast går i uppfyllelse eller om du måste ta en omväg för att uppfylla dem. Det viktigaste är att vara sig själv.

Det finns lika många vägar till en karriär inom EU som det finns intresserade. Det viktigaste är att minnas att varje karriärutveckling är unik, och det lönar sig inte att ta för mycket modell av någon annans karriär, och allra minst lönar det sig att känna sig pressad.

– Som konkreta exempel skulle jag lyfta fram betydelsen av internationalism, det lönar sig att vara modig och ansöka om praktik i EU-ärenden, skapa nätverk och vara aktiv.

Vad har du på ditt arbetsbord i vår?

– I vår har vi som speciell uppgift att effektivera kommunikationen och samarbetet med samarbetsgrupper, något den nya chefen för kansliet i Bryssel Kaisa Soro-Pesonen har påbörjat. På grund av coronapandemin arbetar vi för det mesta digitalt, och därför är det både aktuellt och inspirerande att utveckla kommunikationen och att ta i bruk nya metoder i påverkanskommunikation.

– Dessutom kan man se spännande vändningar i EU-intressebevakningen, bland annat gällande den gröna given, Fit for 55, handelspolitiken och Europas återhämtningsplan, som alla spelar en stor roll för Finland och näringslivet.

 

Intervjun är en del av artikelserien Anställd vid EU som under våren presenterar olika karriärberättelser från EU. Europainformationen ordnade ett diskussionsmöte om ämnet ”Karriär vid EU – hur och varför?” i samband med Europadagen. En videoupptagning kommer senare att publiceras på Europainformationens webbplats.