Bild: EU
Nyheter 2.3.2022

EU:s förbindelser med Ukraina – grundläggande information

Ukraina är ett av EU:s östliga partnerländer. Ukraina och EU har ett associeringsavtal som trädde i kraft 2017 och som innebar att Ukraina och EU stärkte det politiska och ekonomiska samarbetet. EU fördömer kraftfullt den ryska invasionen av Ukraina och stöder Ukraina genom att ge bland annat politiskt, ekonomiskt och humanitärt bistånd.

Det östliga partnerskapet

Det östliga partnerskapet syftar till att stärka den politiska associeringen, den ekonomiska integrationen och det regionala samarbetet i EU och de sex östeuropeiska och sydkaukasiska partnerländerna. Partnerskapet är dock inte samma sak som en anslutningsprocess till EU. Det centrala målet för det östliga partnerskapet är bland annat att främja de mänskliga rättigheterna och demokratin i EU:s närområden samt att stärka de politiska och ekonomiska relationerna mellan EU och partnerländerna.

EU:s östliga partnerländer är

  • Armenien
  • Azerbajdzjan
  • Georgien
  • Moldavien
  • Ukraina

Belarus drog år 2021 tillbaka sitt deltagande i det östliga partnerskapet.

EU:s östliga partnerskap i ett nötskal (på finska)

Associeringsavtalet

Associeringsavtalet är det viktigaste verktyget för att föra Ukraina och EU närmare varandra. Det intensifierar Ukrainas och EU:s politiska och ekonomiska samarbete. Avtalets ekonomiska del, det djupgående och omfattande frihandelsområdet, öppnar marknader och harmoniserar lagar, normer och bestämmelser inom olika sektorer och ger en ram för att modernisera Ukrainas handelsförbindelser och ekonomi.

Ukraina: Rådet antog associeringsavtalet EU–Ukraina (pressmeddelande 11.7.2017)

Visumfrihet

År 2017 antog EU:s råd en förordning om visumlättnader för ukrainska medborgare som reser till EU för en vistelse på 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Sanktionerna mot Ryssland

Sedan 2014 har EU gradvis infört restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim, Rysslands beslut att erkänna länen Donetsk och Luhansk som oberoende enheter och den avsiktliga destabiliseringen av Ukraina.

De senaste sanktionerna avtalades vid ett extra EU-toppmöte den 24 februari 2022 och vid ett möte för EU-ländernas utrikesministrar den 27 februari 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina. Den 27 februari gav EU:s utrikesministrar också politiskt stöd till de ukrainska väpnade styrkorna genom Europeiska fredsfaciliteten.

EU införde sanktioner mot Putin och Lavrov (pressmeddelande 25.2.2022)

Riktlinjer som utrikesrådet tog fram på sitt informella möte den 27 februari 2022

Makroekonomiskt stöd

Mellan 2014 och 2021 gav EU stöd till Ukraina i form av fem på varandra följande makroekonomiska stödåtgärder på totalt 5 miljarder euro i lån.

Eftersom Ukraina inte längre har tillträde till internationella kapitalmarknader på grund av den ökade geopolitiska osäkerheten och dess inverkan på den ekonomiska situationen, beslutade EU därför i februari 2022 att erbjuda ytterligare 1,2 miljarder euro för att  främja stabiliteten i Ukraina.

Rådet godkände ett nytt stödpaket på 1,2 miljarder euro till Ukraina (pressmeddelande 21.2.2022, på engelska)

Mer information om EU:s förbindelser med Ukraina på rådets webbplats