Kategori: EU-kolumn, 2024

Spanien rodde i land hela 71 lagstiftningsförslag under sitt EU-ordförandeskap

Årsskiftet innebär ett slut på Spaniens EU-ordförandeskap. Pressen på Spanien att driva fram centrala, ofullbordade lagstiftningsförslag var stor. Det gick vägen trots allt – under ordförandeskapet färdigställdes 71 lagstiftningsförslag. Spanien kan anses ha fört fram lagstiftningsarbetet i exceptionellt rask takt inom alla sektorer. Särskilt när det gäller att påskynda den gröna omställningen lyckades det spanska ordförandeskapet till och med bättre än väntat. EU fortsatte också att stödja Ukraina på olika sätt under ledning av Spanien.

Aktuellt 10.1.2024