Kategori: EU-kolumn, 2016

Kolumn: Investeringar i Afrika och grannländerna ska stödja hållbar utveckling

EU söker innovativa lösningar för att stödja hållbar utveckling i sina partnerländer i Afrika och i EU:s grannskap. Syftet är att svara mot de utmaningar som den globala migrationen ställer, skapa arbetstillfällen och uppnå bättre resultat i utvecklingssamarbetet i samarbete med den privata sektorn. Vi kan uppnå hållbarare resultat bland annat genom att förbättra förhållandena i migrationens ursprungsländer och stödja deras utveckling. För att stödja EU:s partnerländer håller man på att upprätta en europeisk fond för hållbar utveckling.

EU-kolumn 2.11.2016

EUE-kolumni: EU ja Afrikka – kohti tasavertaisempaa kumppanuutta

EU och Afrika – mot ett mer jämlikt partnerskap

EU-kolumn 8.8.2016