Kategori: EU-kolumn, 2017

Det permanenta strukturerade samarbetet sätter ramen för utvecklandet av EU:s försvarssamarbete

I diskussionen om EU:s försvarssamarbete har det under det senaste året förekommit flera förvirrande men viktiga bokstavskombinationer. En av dem fick mycket uppmärksamhet förra veckan, till och med i presidentvalsdebatten, eftersom EU:s utrikes- och försvarsministrar gav startskottet för det permanenta strukturerade samarbetet (Permanent structured cooperation, förkortat Pesco).

EU-kolumn 23.11.2017

Vart är den europeiska transportpolitiken på väg?

Hur kommer den europeiska trafiken att se ut 2050? Är kaptenen på fartygets kommandobrygga ett minne blott, är himlen fylld av drönare och är bilar utan förare verklighet på våra gator och vägar?

EU-kolumn 14.11.2017

EUE-kolumn: EU räddar miljoner medborgare från att insjukna och dö i yrkesbetingad cancer

Till och med tiotals miljoner människor i Europeiska unionen exponeras regelbundet i sitt arbete för cancerframkallande ämnen. Årligen dör över 100 000 människor i yrkesbetingad cancer. Cancer är den vanligaste yrkesbetingade dödsorsaken i unionen, den orsakar över hälften av fallen. Situationen är upprörande. Den 11 juli godkände EU:s medlemsstater ett direktiv som syftar till att väsentligt minska dessa dödsfall.

EU-kolumn 24.7.2017

EUE-kolumn: Södra grannen Estland som skeppare för EU-rådet följande halvårsperiod

Vårt grannland Estland har nu tagit över stafettpinnen från Malta och ska inleda sin sex månaders period som ordförandeland för rådet. Estlands ordförandeperiod tidigarelades med ett halvt år efter att Storbritannien meddelade sitt kommande utträde och därmed drog sig ur sin planerade tur att leda. Den flexibla grannen i söder har emellertid berett sig inför utmaningen på ett effektivt sätt och dessutom rekordsnabbt!

EU-kolumn 18.7.2017

EUE-kolumn: Malta: Litet och starkt

Maltas första EU-ordförandeskap upphörde vid månadsskiftet och Estland, vårt sydliga grannland, tog över styret av rådet. Förra veckan såg vi därför tecken på en förändring. Esterna skyndade sig framåt medan Malta, medvetet om upphörandet av sitt uppdrag, tog det lugnare. Under ordförandeskapet presterade Malta åtminstone några historiska resultat: roamingavgifterna avskaffades och kommissionen tog flera initiativ på uppbyggande av ett socialt Europa. Dessutom inleddes brexitförhandlingarna.

EU-kolumn 14.7.2017

EUE-kolumnen: Fulla poäng till Echa

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa fyllde tio år i juni. Jubilaren firade hemma hos sig i det tjusiga huset på Annegatan i Helsingfors mittemot den grönskande Gamla kyrkoparken. Gratulanterna var många: gamla bekanta, pappor och mammor, faddrar och vänner, vi som var med under myndighetens tångförlossning och som senare arbetat i dess förvaltningsorgan, statsrådet under statsminister Juha Sipiläs ledning, en del av ledningen i Helsingfors stad, kommissionärer och ministrar.

EU-kolumn 13.7.2017

EU-kolumn: EU:s försvarssamarbete blir vardag

På det sättet är försvarspolitiken ett ovanligt område att det oberoende av nations- eller partigränser krävs kraftigare åtgärder av EU. I det diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid som EU-kommissionen presenterade den 7 juni 2017 leder alla de framställda scenarierna föga överraskande till fördjupat samarbete. Det kan finnas olika åsikter om vägen dit och om takten, men riktningen är klar.

EU-kolumn 19.6.2017

EU-kolumn: En historisk vecka i EU: Eppo

Storbritannien lämnade in sin anmälan om utträde den 29 mars. Förhandlingarna om utträdet inleds och samtidigt fortsätter det dagliga arbetet i EU som förr.

EU-kolumn 5.4.2017

En historisk vecka i EU: Eppo

EU har skrivit historia flera gånger under en enda vecka. I Rom firades den europeiska integrationens 60-årsjubileum den 25 mars och EU:s ledare försökte ingjuta tro på en gemensam framtid samtidigt som en i gänget just skulle lämna unionen.

EU-kolumn 3.4.2017