Bild: Flickr/European parliament

EU lyhyesti

Euroopan unioni (EU) on 27 eurooppalaisen jäsenmaan muodostama liitto.

Yhteistyön ensimmäinen askel oli Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustaminen 1950-luvun alussa. Hiili-ja teräsyhteisösopimuksella haluttiin lisätä vakautta ja taata rauha Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Kuuden maan tuolloin aloittama yhteistyö on runsaan 60 vuoden aikana laajentunut 27 jäsenmaan ja yli puolen miljardin kansalaisen Euroopan unioniksi.

Aluksi taloudellisesta yhteistyöstä on tullut organisaatio, jolla on toimintaa kehitysyhteistyöstä ympäristöpolitiikkaan. Talousyhteisön nimi muutettiin vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksella Euroopan unioniksi.

Euroopan unioniin voivat liittyä ne eurooppalaiset maat, jotka täyttävät jäsenvaltioille asetetut poliittiset ja taloudelliset ehdot. Unionin perustana on oikeusvaltioperiaate. Sen kaikki toiminta perustuu perussopimuksiin, joista jäsenvaltiot ovat yhdessä sopineet.

Euroopan unioni muodostaa yhteisen sisämarkkina-alueen, missä ihmiset, tavarat, palvelut ja valuutta siirtyvät vapaasti maasta toiseen. Euroopan unionin jäsenmaista 19 maata on tällä hetkellä mukana Euroopan talous- ja rahaliitossa eli EMUssa. Siihen kuuluvien maiden yhteisenä valuuttana on euro.

EU:lla on omat toimielimensä, jotka hoitavat EU-päätöksentekoa.

Euroopan unionin symbolit: